งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2023 ณ กรุงธากา บังกลาเทศ
2 มีนาคม 2566 - 5 มีนาคม 2566
ประเภท : Top Thai Brands
จำนวนเปิดรับ : 25 ราย
งานแสดงสินค้าและกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า ณ ห้างสรรพสินค้า Jamuna Future Park กรุงธากา บังกลาเทศ
ปิดรับสมัครแล้ว
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
2 มีนาคม 2566 - 5 มีนาคม 2566
วันที่รับสมัคร :
23 ธันวาคม 2565 - 23 มกราคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
,Dhaka ,บังกลาเทศ
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. แร่เชื้อเพลิงและพลังงาน
2. สินค้ายานยนต์ / ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม
3. สินค้าเคมีภัณฑ์ / เม็ดพลาสติก
4. สินค้าเครื่องสำอางค์/ของใช้ส่วนตัว/ยา
5. สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน
6. สินค้าวัสดุก่อสร้าง/เครื่องมือ
7. สินค้าอิเล็คทรอนิคส์/ชิ้นส่วนประกอบ
8. สินค้าเฟอร์นิเจอร์
9. สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม
10. อาหาร/อาหารฮาลาล
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
25 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
งานแสดงสินค้าและกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า ณ ห้างสรรพสินค้า Jamuna Future Park กรุงธากา บังกลาเทศ
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวตวงพร พัฒนกิจเจริญชัย
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8209
เอกสารประกอบกิจกรรม :
1. หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมงาน TopThai Brands 2023 ณ กรุงธากา บังกลาเทศ.pdf
2. ข้อมูลการรับสมัคร Top Thai Brands 2023 ณ กรุงธากา บังกลาเทศ.pdf
3. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Top Thai Brands 2023 ณ กรุงธากา บังกลาเทศ.pdf
4. Company Profile โครงการ Top Thai Brands 2023 ณ กรุงธากา บังกลาเทศ.pdf
5. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน Top Thai Brands.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile/Resume
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. ทะเบียนธุรกิจ
5. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. เอกสารรับรองการส่งออก
2. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ