โครงการงานแสดงสินค้า Thailand Week 2023 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
16 มีนาคม 2566 - 19 มีนาคม 2566
ประเภท : Thailand Week
จำนวนเปิดรับ : 32 ราย
งานแสดงสินค้าผสมผสานกิจกรรมเจรจาการค้า สำหรับผู้ประกอบการที่พร้อมเดินทางไปเข้าร่วมงานฯ
ณ ห้างสรรพสินค้า Pacific Mall Tagore Garden กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ด้วยตนเอง

แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
16 มีนาคม 2566 - 19 มีนาคม 2566
วันที่รับสมัคร :
6 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
,Delhi ,อินเดีย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. กลุ่มสินค้าอาหาร
2. กลุ่มสินค้าเครื่องสำอางค์/ของใช้ส่วนตัว/ยา
3. กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน
4. กลุ่มสินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย
5. กลุ่มสินค้าสิ่งทอภายในบ้าน
6. กลุ่มสินค้าของเล่นและเกมส์
7. กลุ่มสินค้านาฬิกา/อัญมณี/เครื่องประดับ
8. กลุ่มสินค้ากระเป๋า / รองเท้า / ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
9. กลุ่มสินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม
10. กลุ่มสินค้าสัตว์เลี้ยงและฟาร์ม
11. กลุ่มงานบริการการค้า
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
32 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
งานแสดงสินค้าผสมผสานกิจกรรมเจรจาการค้า สำหรับผู้ประกอบการที่พร้อมเดินทางไปเข้าร่วมงานฯ
ณ ห้างสรรพสินค้า Pacific Mall Tagore Garden กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ด้วยตนเอง

Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวตวงพร พัฒนกิจเจริญชัย
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8209
เอกสารประกอบกิจกรรม :
1. หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมงาน Thailand Week 2023 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย.pdf
2. ข้อมูลการรับสมัคร Thailand Week 2023 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย.pdf
3. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand Week 2023 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย.pdf
4. Company Profile โครงการ Thailand Week 2023 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile/Resume
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. ทะเบียนธุรกิจ
5. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
2. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
3. สำเนาการเป็นสมาชิกกรม (ถ้ามี)
4. เอกสารรับรองการส่งออก
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ