งานสัมมนา "โอกาสใหม่เอสเอ็มอีไทย สู่ตลาดโลก 2023"
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สัมมนา
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
ไทย
8 ก.พ. 2566 - 8 ก.พ. 2566
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
50 ราย
สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานสัมมนาในครั้งนี้
• รู้ทิศทางเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย ปี 2023
• เกาะติดสถานการณ์การส่งออกของไทย และแนวโน้มตลาดโลกปี 2023
• โอกาสและตลาดใหม่ของเอสเอ็มอีไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ
• นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ พร้อมแนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย
พบกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก เกาะติดสถานการณ์การส่งออกของไทย และแนวโน้มตลาดโลกปี 2023 โอกาสและตลาดใหม่ของเอสเอ็มอีไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ พร้อมแนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย เพื่อช่วยให้ธุรกิจพร้อมวางแผนเติบโตในตลาดต่างประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการงานสัมมนา.pdf
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
คุณนริศ สถาผลเดชา คุณบุษรัตย์ เบญจรงคกุล คุณพรวิช ศิลาอ่อน
สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
นางสาวนาถวดี เครือรัคน์
นางสาวพรทิพย์ วิบุญพันธ์
นางสาวณัฐวรรณ ปราชญากิจ
นายธนพงษ์ ศักดิ์เสรีพงศ์
025077782, 025077786, 025077779, 025077771
-
ย้อนกลับ