งานสัมมนา "โอกาสใหม่เอสเอ็มอีไทย สู่ตลาดโลก 2023"
8 กุมภาพันธ์ 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 50 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
8 กุมภาพันธ์ 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
50 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : การวิเคราะห์ข้อมูลด้านโอกาสทางสินค้าและตลาดเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : งานสัมมนา โอกาสใหม่เอสเอ็มอีไทยสู่ตลาดโลก 2023
คำบรรยายภาพรวมวิชา : พบกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก เกาะติดสถานการณ์การส่งออกของไทย และแนวโน้มตลาดโลกปี 2023 โอกาสและตลาดใหม่ของเอสเอ็มอีไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ พร้อมแนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย เพื่อช่วยให้ธุรกิจพร้อมวางแผนเติบโตในตลาดต่างประเทศอย่างยั่งยืน
รายละเอียดวิชา : สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานสัมมนาในครั้งนี้
• รู้ทิศทางเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย ปี 2023
• เกาะติดสถานการณ์การส่งออกของไทย และแนวโน้มตลาดโลกปี 2023
• โอกาสและตลาดใหม่ของเอสเอ็มอีไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ
• นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ พร้อมแนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย

อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณพรวิช ศิลาอ่อน
2. คุณบุษรัตย์ เบญจรงคกุล
3. คุณนริศ สถาผลเดชา

ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 08/02/2023 เวลา 14:30 น. ถึง 08/02/2023 เวลา 16:30 น. ห้อง : ห้องสัมมนา 4 Auditorium Room
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)

1. นางสาวนาถวดี เครือรัคน์
2. นางสาวพรทิพย์ วิบุญพันธ์
3. นางสาวณัฐวรรณ ปราชญากิจ
4. นายธนพงษ์ ศักดิ์เสรีพงศ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวนาถวดี เครือรัคน์
2. นางสาวพรทิพย์ วิบุญพันธ์
3. นางสาวณัฐวรรณ ปราชญากิจ
4. นายธนพงษ์ ศักดิ์เสรีพงศ์
เบอร์โทรติดต่อ :
025077782, 025077786, 025077779, 025077771
เอกสารประกอบกิจกรรม :
กำหนดการงานสัมมนา.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ