งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2024
แชร์
ราคาตามโปรโมชั่น
ปิดรับสมัครแล้ว
งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ไทย
20 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567
1 ก.ค. 2566 - 31 ม.ค. 2567
500 ราย
ราคาตามโปรโมชั่น
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
FASHION & LEATHER FURNITURE GIFTS & HOUSEWARE INTERNATIONAL CLMV HOME DECOR OTOP Micro SMEs 60+ MOM & KID PET QURATED GLAMPING TALENT THAI
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
นายชนา นงเยาว์
นางกรกมล อเมะมัย
นายอรรถพล สุจิรภิญโญกุล
นายทศพร แซ่ยุ้ง
025078364
-
ย้อนกลับ