งานแสดงสินค้า Top Thai Brands Kunming 2023
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
Top Thai Brands
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
Kunming Dianchi International Convention and Exhibition Center
จีน
16 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566
8 มิ.ย. 2566 - 21 มิ.ย. 2566
38 ราย
เป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้า และจำหน่ายตัวอย่างสินค้าที่นำไปจัดแสดง
กลุ่มสินค้าเป้าหมายหลักที่เปิดรับ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าสุขภาพและความงาม
กลุ่มสินค้าเป้าหมายรองที่เปิดรับ ได้แก่ สินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับ ของใช้และของตกแต่งบ้าน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile/Resume
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. ทะเบียนธุรกิจ
5. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
1. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. สำเนาการเป็นสมาชิกกรม
ข้อมูลรายละเอียดงาน Top Thai Brands Kunming 2023.pdf
ใบสมัครเข้าร่วมงานฯ TTB KUNMING 2023.pdf
Company Profile TTB kunming 2023.pdf
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา.pdf
กรมควบคุมโรค.pdf
กรมประมง.pdf
กรมปศุสัตว์.pdf
กรมวิชาการเกษตร.pdf
Kunming Dianchi International Convention and Exhibition Center ,KUNMING ,จีน
เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ และรับสมัคร
คุณปิยพรรษา 02-507-8243

สินค้าอาหาร สินค้าเครื่องสำอางค์/ของใช้ส่วนตัว/ยา สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย สินค้านาฬิกา/อัญมณี/เครื่องประดับ สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
นางสาวปิยพรรษา มณีแสง
8243
-
ย้อนกลับ