กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ภูมิภาคอเมริกา ลาตินอเมริกา ยุโรป CIS แอฟริกา และตะวันออกกลาง
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
Online Business Matching
ออนไลน์ Online
ออนไลน์
ไทย
21 ส.ค. 2566 - 25 ส.ค. 2566
19 มิ.ย. 2566 - 7 ก.ค. 2566
100 ราย
กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) โอกาสเปิดตลาดเจรจาการค้า ผ่านระบบออนไลน์ ใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภูมิภาคอเมริกา ลาตินอเมริกา ยุโรป CIS แอฟริกา และตะวันออกกลาง จัดโดย สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ประกอบการไทยสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2566 (วันเจรจา 21 - 25 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบ Zoom)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. สำเนาหนังสือการรับรองมาตรฐานสินค้า ได้แก่ GMP , HACCP , ISO , HALAL , BRC , KOSHER , IFS 
2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
3. Company Profile
4. โลโก้บริษัท
5. 3 รูปสินค้าสำหลักที่ใช้ในการจับคู่ธุรกิจ (ไม่เกิน 3 สินค้า)
1. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
0.หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม.pdf
1.ข้อมูลการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม.pdf
2.ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม.pdf
3.Company Profile.pdf
ออนไลน์ ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ หรือ เข้าระบบไม่ได้ เนื่องจากลืม Username / Password / อัพโหลดเอกสารไม่ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูและระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 1169 หรือ 02 507 8464**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
เจ้าหน้าที่รับสมัคร : คุณณัฏฐิดา โทร: 065 778 9884
เจ้าหน้าที่โครงการฯ : คุณลักษมี โทร: 02 507 8192

***เอกสารที่อัพโหลดต้องเป็นไฟล์สกุล PDF เท่านั้น***
สินค้าอาหาร สินค้ายานยนต์ / ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม สินค้าเครื่องสำอางค์/ของใช้ส่วนตัว/ยา สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย สินค้าสิ่งทอภายในบ้าน สินค้าเฟอร์นิเจอร์ สินค้าของเล่นและเกมส์ สินค้านาฬิกา/อัญมณี/เครื่องประดับ สินค้ากระเป๋า / รองเท้า / ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม สินค้าเครื่องเขียน/อุปกรณ์สำนักงาน
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
นางสาวลักษมี ศิลาลิขิต
065-778-9884 , 02-507-8192
-
ย้อนกลับ