โครงการ "เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก" รุ่นที่ 4
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
ฝึกอบรม
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
ไทย
21 ส.ค. 2566 - 30 ส.ค. 2566
21 ก.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566
50 ราย
กิจจกรรมการบรรยาย 10 หัวข้อ กิจกรรมการเสวนา จำนวน 1 หัวข้อ กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ (Workshop) จำนวน 1 หัวข้อ
จัดสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดด้วยช่องทางการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร อาทิ การสร้างแรงบันดาลใจ การทำการตลาดออนไลน์ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ การชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ และการขนส่งสินค้า รวมถึงการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Workshop) ด้านการค้าออนไลน์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เทคนิคการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์.pdf
ช่วงเวลา : 21 ส.ค. 2566 17:00:00 - 30 ส.ค. 2566 17:00:00
URL : -
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
คุณผศ.ดร บุญยิ่ง คงอาชาภัทร
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
นางสาวเนตรนภา ลิ้มประเสริฐ
นางสาวกิตติพิชญ์ จิตรพันธุ์
083 097 9190, 1169 กด 1 กด 1, 02-507 8140
-
ย้อนกลับ