งานแสดงสินค้า Gulfood 2024
19 กุมภาพันธ์ 2567 - 23 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 124 ราย
เป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจการค้าเท่านั้น ไม่จำหน่ายปลีก
ปิดรับสมัครแล้ว
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
19 กุมภาพันธ์ 2567 - 23 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รับสมัคร :
21 สิงหาคม 2566 - 11 กันยายน 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
Dubai World Trade Centre (DWTC) ,Dubai ,สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. อาหารและเครื่องดื่ม
2. Pulses&Grains
3. Beverage
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
124 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจการค้าเท่านั้น ไม่จำหน่ายปลีก
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวปิยะฉัตร พิมจันทึก
2. นายศรัณย์ เพ็ชรรัตน์
3. นางสาวศรัญย์พร คุ้มวิวัฒน์
เบอร์โทรติดต่อ :
0 2507 8349, 8306, 8357
เอกสารประกอบกิจกรรม :
Application Form_Gulfood 2024.pdf
Company Profile_Gulfood 2024.pdf
คู่มือสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ.pdf
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์_Gulfood 2024.pdf
ข้อมูลงานแสดงสินค้า Gulfood 2024 update.pdf
จดหมายเชิญสมัครเข้าร่วมงาน.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. Application Form
2. Brochure/Product Image
3. Company Profile/Resume
4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ ภพ. 20
5. สำเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน6เดือน

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก TTM/ PM’s Export Award (เฉพาะผู้เป็นสมาชิก)
2. หนังสือรับรองการผลิตสินค้าให้จากบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้ (กรณีที่ไม่ได้ทำการผลิตสินค้าเอง)
3. สำเนาจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
4. สำเนาการเป็นสมาชิกสมาคมการค้าต่างๆ
5. สำเนางบการเงิน (เฉพาะงบกำไรขาดทุน) ที่มีการแยกรายได้จากการส่งออก ย้อนหลัง 1 ปี
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ