กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้า MAISON&OBJET January 2024 ภายใต้โครงการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ “Lifestyle by STYLE Bangkok” สำหรับยุค Next Normal
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
Paris-Nord Villepinte Exhibition Hall
ฝรั่งเศส
18 ม.ค. 2567 - 22 ม.ค. 2567
27 ก.ย. 2566 - 18 ต.ค. 2566
15 ราย
1) ผู้ประกอบการเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้า MAISON&OBJET และนำตัวอย่างสินค้าในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ไปจัดแสดงในพื้นที่รวมที่กรมกำหนด
2) เจรจาการค้ากับผู้ซื้อ ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. Brochure/Product Image
2. Company Profile/Resume
3. รูปภาพ collection สินค้า ( ที่ท่านนำมาจัดแสดงภายในงาน )
4. ราคาสินค้าที่นำมาจัดแสดง (USD หรือ EUR )
1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก TTM/ PM’s Export Award (เฉพาะผู้เป็นสมาชิก)
2. สำเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. หนังสือรับรองการผลิตสินค้าให้จากบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้ (กรณีที่ไม่ได้ทำการผลิตสินค้าเอง)
รายละเอียดงานแสดงสินค้าและการเข้าร่วม.pdf
Paris-Nord Villepinte Exhibition Hall ,Paris ,ฝรั่งเศส
FURNITURE HOME DECOR
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
นางสาวพิมพิสุธญ์ ธนสารสมบัติ
025078401
-
ย้อนกลับ