กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้า MAISON&OBJET January 2024 ภายใต้โครงการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ “Lifestyle by STYLE Bangkok” สำหรับยุค Next Normal
18 มกราคม 2567 - 22 มกราคม 2567
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 15 ราย
1) ผู้ประกอบการเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้า MAISON&OBJET และนำตัวอย่างสินค้าในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ไปจัดแสดงในพื้นที่รวมที่กรมกำหนด
2) เจรจาการค้ากับผู้ซื้อ ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน
ปิดรับสมัครแล้ว
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
18 มกราคม 2567 - 22 มกราคม 2567
วันที่รับสมัคร :
27 กันยายน 2566 - 18 ตุลาคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
Paris-Nord Villepinte Exhibition Hall ,Paris ,ฝรั่งเศส
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. FURNITURE
2. HOME DECOR
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
15 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
1) ผู้ประกอบการเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้า MAISON&OBJET และนำตัวอย่างสินค้าในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ไปจัดแสดงในพื้นที่รวมที่กรมกำหนด
2) เจรจาการค้ากับผู้ซื้อ ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวพิมพิสุธญ์ ธนสารสมบัติ
เบอร์โทรติดต่อ :
025078401
เอกสารประกอบกิจกรรม :
รายละเอียดงานแสดงสินค้าและการเข้าร่วม.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. Brochure/Product Image
2. Company Profile/Resume
3. รูปภาพ collection สินค้า ( ที่ท่านนำมาจัดแสดงภายในงาน )
4. ราคาสินค้าที่นำมาจัดแสดง (USD หรือ EUR )

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก TTM/ PM’s Export Award (เฉพาะผู้เป็นสมาชิก)
2. สำเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. หนังสือรับรองการผลิตสินค้าให้จากบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้ (กรณีที่ไม่ได้ทำการผลิตสินค้าเอง)
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ