โครงการงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2024 ณ เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ สาธารณรัฐอินเดีย
22 มีนาคม 2567 - 24 มีนาคม 2567
ประเภท : Top Thai Brands
จำนวนเปิดรับ : 50 ราย
งานแสดงสินค้าในพื้นที่จริง (On-site) ผสมผสานกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า โดยแบ่งพื้นที่ภายในงานออกเป็นโซนต่าง ๆ ได้แก่
1) โซนคูหาจัดแสดงสินค้า/บริการและเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปอินเดียเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (B2B Matching) ด้วยตนเอง
2) โซนคูหาประชาสัมพันธ์กรมฯ (รวมถึงหน่วยงานราชการไทยในเมืองมุมไบ)
โดยมีโซนคูหาจัดแสดงสินค้าหรือธุรกิจบริการและเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปถึงสถานที่จัดงานที่อินเดียเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้วยตนเอง ประกอบด้วยกลุ่ม
1) อาหารและเครื่องดื่ม
2) Future Food
3) ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก
4) เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน
5) อาหารสัตว์เลี้ยง
6) แฟชั่นและเครื่องประดับ
7) สุขภาพและความงาม
8) สินค้า BCG
9) ธุรกิจบริการ: โลจิสติกส์ ร้านอาหาร สปา และการท่องเที่ยว
ปิดรับสมัครแล้ว
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
22 มีนาคม 2567 - 24 มีนาคม 2567
วันที่รับสมัคร :
3 พฤศจิกายน 2566 - 6 ธันวาคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
,Maharashtra ,อินเดีย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. สินค้าอาหาร
2. สินค้าเครื่องสำอางค์/ของใช้ส่วนตัว/ยา
3. สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน
4. สินค้าของเล่นและเกมส์
5. สินค้านาฬิกา/อัญมณี/เครื่องประดับ
6. สินค้ากระเป๋า / รองเท้า / ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
7. สินค้าสัตว์เลี้ยงและฟาร์ม
8. งานบริการการค้า
9. สุขภาพ ความงาม และสปา
10. แฟชั่น-เสื้อผ้า
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
50 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
งานแสดงสินค้าในพื้นที่จริง (On-site) ผสมผสานกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า โดยแบ่งพื้นที่ภายในงานออกเป็นโซนต่าง ๆ ได้แก่
1) โซนคูหาจัดแสดงสินค้า/บริการและเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปอินเดียเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (B2B Matching) ด้วยตนเอง
2) โซนคูหาประชาสัมพันธ์กรมฯ (รวมถึงหน่วยงานราชการไทยในเมืองมุมไบ)
โดยมีโซนคูหาจัดแสดงสินค้าหรือธุรกิจบริการและเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปถึงสถานที่จัดงานที่อินเดียเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้วยตนเอง ประกอบด้วยกลุ่ม
1) อาหารและเครื่องดื่ม
2) Future Food
3) ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก
4) เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน
5) อาหารสัตว์เลี้ยง
6) แฟชั่นและเครื่องประดับ
7) สุขภาพและความงาม
8) สินค้า BCG
9) ธุรกิจบริการ: โลจิสติกส์ ร้านอาหาร สปา และการท่องเที่ยว
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวอาทิตยา อุยะเสถียร
2. นางสาวตวงพร พัฒนกิจเจริญชัย
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8225, 02-507-8209,02-507-8240
เอกสารประกอบกิจกรรม :
2. หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมงาน Top Thai Brands 2024 มุมไบ.pdf
3. ใบสมัครเข้าร่วมงาน Top Thai Brands 2024 มุมไบ.pdf
4. Company Profile Top Thai Brands 2024 มุมไบ.pdf
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า TTB-TW.pdf
1. ข้อมูลการรับสมัคร Top Thai Brands 2024 มุมไบ.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile/Resume
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. ทะเบียนธุรกิจ
5. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. สำเนาการเป็นสมาชิกกรม
3. เอกสารรับรองการส่งออก
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ