โครงการงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2024 ณ เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ สาธารณรัฐอินเดีย
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
Top Thai Brands
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
-
อินเดีย
22 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567
3 พ.ย. 2566 - 6 ธ.ค. 2566
50 ราย
งานแสดงสินค้าในพื้นที่จริง (On-site) ผสมผสานกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า โดยแบ่งพื้นที่ภายในงานออกเป็นโซนต่าง ๆ ได้แก่
1) โซนคูหาจัดแสดงสินค้า/บริการและเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปอินเดียเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (B2B Matching) ด้วยตนเอง
2) โซนคูหาประชาสัมพันธ์กรมฯ (รวมถึงหน่วยงานราชการไทยในเมืองมุมไบ)
โดยมีโซนคูหาจัดแสดงสินค้าหรือธุรกิจบริการและเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปถึงสถานที่จัดงานที่อินเดียเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้วยตนเอง ประกอบด้วยกลุ่ม
1) อาหารและเครื่องดื่ม
2) Future Food
3) ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก
4) เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน
5) อาหารสัตว์เลี้ยง
6) แฟชั่นและเครื่องประดับ
7) สุขภาพและความงาม
8) สินค้า BCG
9) ธุรกิจบริการ: โลจิสติกส์ ร้านอาหาร สปา และการท่องเที่ยว
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile/Resume
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. ทะเบียนธุรกิจ
5. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
1. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. สำเนาการเป็นสมาชิกกรม
3. เอกสารรับรองการส่งออก
2. หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมงาน Top Thai Brands 2024 มุมไบ.pdf
3. ใบสมัครเข้าร่วมงาน Top Thai Brands 2024 มุมไบ.pdf
4. Company Profile Top Thai Brands 2024 มุมไบ.pdf
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า TTB-TW.pdf
1. ข้อมูลการรับสมัคร Top Thai Brands 2024 มุมไบ.pdf
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน TTB 2024 มุมไบ.pdf
,Maharashtra ,อินเดีย
สินค้าอาหาร สินค้าเครื่องสำอางค์/ของใช้ส่วนตัว/ยา สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าของเล่นและเกมส์ สินค้านาฬิกา/อัญมณี/เครื่องประดับ สินค้ากระเป๋า / รองเท้า / ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง สินค้าสัตว์เลี้ยงและฟาร์ม งานบริการการค้า สุขภาพ ความงาม และสปา แฟชั่น-เสื้อผ้า
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
นางสาวอาทิตยา อุยะเสถียร
นางสาวตวงพร พัฒนกิจเจริญชัย
02-507-8225, 02-507-8209,02-507-8240
-
ย้อนกลับ