งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG-LogistiX 2024)
แชร์
ราคาตามโปรโมชั่น
ปิดรับสมัครแล้ว
งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค
ไทย
15 ส.ค. 2567 - 17 ส.ค. 2567
23 ก.พ. 2567 - 29 พ.ค. 2567
60 ราย
งานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี และโซลูชั่นด้านอินทราโลจิสติกส์ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน+6
ราคาตามโปรโมชั่น
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile/Resume
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
1. หลักฐานการชำระเงิน (ภายหลังการชำระเงิน)
ใบสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์.pdf
ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
MATERIAL HANDLING WAREHOUSE & LOADING LOGISTICS IT & E-LOGISTICS PACKING TRANSPORTATION & LOGISTICS SERVICE PROVIDERS OTHERS
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
นางสาวทัณฑิมา รัตนสมบูรณ์
นางสาวบุญตา มะหา
นางสาวรวิภา อากาศโชติ
นางสาวอสมา บริสุทธิ์
นายประจักษ์ มโนสุทธิ
02-507-8434
-
ย้อนกลับ