Seoul International Book Fair2024
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
Coex Hall
เกาหลีใต้
26 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
29 ม.ค. 2567 - 29 ก.พ. 2567
10 ราย
งานแสดงสินค้าหนังสือนานาชาติ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. Application Form
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน6เดือน
3. รูปภาพ collection สินค้า ( ที่ท่านนำมาจัดแสดงภายในงาน )
1. สำเนาจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
2. สำเนาการเป็นสมาชิกสมาคมการค้าต่างๆ
ใบสมัครTIBE 2024.pdf
ข้อมูลโครงการ TIBE 2024.pdf
Coex Hall ,Gangnam-gu ,เกาหลีใต้
* หากเข้าระบบไม่ได้ เนื่องจากลืม Username/Password กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 02–507-8464

** หากมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ คุณพภัสสรณ์ 02-507-8424
สื่อสิ่งพิมพ์ ( หนังสือ ) License
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
นางสาวพภัสสรณ์ สุทธิจารจิตร์
นางสาวชนากานต์ โกมาสังข์
025078424
-
ย้อนกลับ