โครงการ Smart Value Creation 2024
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
ฝึกอบรม และสัมมนา
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัชดาภิเษก กรุงเทพ
ไทย
24 พ.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567
19 เม.ย. 2567 - 10 พ.ค. 2567
100 ราย
กิจกรรมรอบที่ 1 : วันที่: 24 พฤษภาคม 2567 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดา)
และกิจกรรมรอบที่ 2 : วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมริชมอนด์ *กิจกรรมรอบที่ 2 สำหรับผู้ประกอบการจำนวน 30 ท่านที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 เท่านั้น
เวลา: 9.00 – 17.00 น.

ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ กับกิจกรรมสุด Insight
• สัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ
• เจรจาจับคู่กับนักวิจัย และ/หรือ เทคโนโลยี เพื่อได้รับคำปรึกษาต่อยอดพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ
• โอกาสได้รับทุนวิจัยพัฒนาสินค้า
Smart Value Creation 2024 โครงการสร้างเวทีจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการ SME กับ ธุรกิจด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการโครงการ Smart Value Creation 2024.pdf
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัชดาภิเษก กรุงเทพ ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
นาย- -
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
นางสาวณพวรรณ สุทธาวาศ
นางสาวณพวรรณ สุทธาวาศ
นางสาวนภาพร ขำสา
02-507-8265, 02-507-8269
-
ย้อนกลับ