โครงการงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2024 ณ กรุงธากา บังคลาเทศ
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครเลย
Top Thai Brands
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
-
บังกลาเทศ
10 ก.ค. 2567 - 13 ก.ค. 2567
3 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
37 ราย
วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2567 (ตั้งแต่เวลา 10.30-20.00 น.)
- งานแสดงสินค้าในพื้นที่จริง (On-site) ผสมผสานกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า และกิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นการขาย รวมถึงการสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน โดยพื้นที่การจัดงาน ประกอบด้วย
(1) พื้นที่คูหาจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทยซึ่งเดินทางไปเข้าร่วมงาน ณ กรุงธากา บังคลาเทศด้วยตนเอง และพื้นที่คูหาผู้นำเข้าสินค้าไทยของบังคลาเทศ
(2) พื้นที่คูหากรมฯ คูหาหน่วยงานพันธมิตร เพื่อให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่นักธุรกิจหรือผู้เข้าชมงานที่สนใจ
(3) พื้นที่จัดแสดงสินค้าตัวอย่างที่น่าสนใจ (Featured Product Showcase)
(4) พื้นที่อเนกประสงค์ซึ่งสามารถรองรับการจัดกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า กิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นการขาย การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งได้รับการสนับสนุน จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงธากา
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile/Resume
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. ทะเบียนธุรกิจ
5. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
7. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
8. สำเนาการเป็นสมาชิกกรม
9. เอกสารรับรองการส่งออก
Not Specified
3. ใบสมัครเข้าร่วมงาน Top Thai Brands 2024 ธากา.pdf
4. Company Profile Top Thai Brands 2024 ธากา.pdf
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า TTB-TW.pdf
2. หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมงาน Top Thai Brands 2024 ธากา..pdf
1. ข้อมูลการรับสมัคร Top Thai Brands 2024 ธากา.pdf
,Dhaka ,บังกลาเทศ
แร่เชื้อเพลิงและพลังงาน สินค้าอาหาร สินค้ายานยนต์ / ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม สินค้าเคมีภัณฑ์ / เม็ดพลาสติก สินค้าเครื่องสำอางค์/ของใช้ส่วนตัว/ยา สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าวัสดุก่อสร้าง/เครื่องมือ สินค้าอิเล็คทรอนิคส์/ชิ้นส่วนประกอบ สินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย สินค้าเฟอร์นิเจอร์ สินค้าของเล่นและเกมส์ สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
นางสาวอาทิตยา อุยะเสถียร
02-507-8225, 02-507-8239,02-507-8240
-
ย้อนกลับ