งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2024 ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
Top Thai Brands
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
Havelock City Mall
ศรีลังกา
12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567
17 พ.ค. 2567 - 7 มิ.ย. 2567
30 ราย
วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2567 (ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.)
รูปแบบการจัดงานเน้นการเข้าถึงผู้บริโภคระดับ End Consumer ให้ทดลองสินค้าตัวอย่างและจำหน่ายปลีก เพื่อสำรวจความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค พร้อมทั้งเชิญนักธุรกิจ/ผู้นำเข้าศรีลังกามาเข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมงานเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย โดยภายในงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1) ส่วนจัดแสดงสินค้า ประกอบด้วย
-คูหาจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทย หรือคูหาตัวแทน/ผู้นำเข้า
สินค้าไทยในศรีลังกา จำนวน 30 คูหา
-คูหาประชาสัมพันธ์ข้อมูล/กิจกรรมกรม และคูหาทีมประเทศไทย
2) ส่วนจัดพิธีเปิดงานและกิจกรรมพิเศษ
- การจัดพิธีเปิดงาน
- การสาธิตการปรุงอาหารไทย
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ นาฎศิลป์ หรือดนตรีไทย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile/Resume
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. โบว์ชัวสินค้า
5. ทะเบียนธุรกิจ
6. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
1. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. เอกสารรับรองการส่งออก
2. ข้อมูลการรับสมัคร TTB Colombo 2024.pdf
3. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ TTB Colombo 2024.pdf
4. Company Profile TTB Colombo 2024.pdf
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือก TTB and TW.pdf
1.หนังสือเชิญงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2024 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา.pdf
Havelock City Mall ,Colombo ,ศรีลังกา
สินค้าเกษตร สินค้าอาหาร สินค้ายานยนต์ / ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม สินค้าเคมีภัณฑ์ / เม็ดพลาสติก สินค้าเครื่องสำอางค์/ของใช้ส่วนตัว/ยา สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย สินค้าสิ่งทอภายในบ้าน สินค้าเฟอร์นิเจอร์ สินค้าของเล่นและเกมส์ สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม งานบริการ สื่อสิ่งพิมพ์/บรรจุภัณฑ์
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
นางสาวฐิตา พลายรักษา
02-507-8240,02-507-8239,02-507-8225
-
ย้อนกลับ