โครงการสร้างโอกาสแบรนด์ไทยและนักออกแบบสู่ตลาดโลก ในงาน Maison & Objet 2024
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครเลย
โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
ศูนย์แสดงสินค้า PARIS NORD VILLEPINTE ชานกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
5 ก.ย. 2567 - 9 ก.ย. 2567
20 พ.ค. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
35 ราย
รายละเอียดเบื้องต้นของงาน
ชื่องาน Maison & Objet Paris 2024
สถานที่จัดงาน ศูนย์แสดงสินค้า Parc des Exposition Paris Nord Villepinte
เมือง Villepinte (ชานกรุงปารีส) ประเทศ ฝรั่งเศส
พื้นที่ ขนาดพื้นที่ 60 ตารางเมตร โซน Home & Accessories ประกอบด้วย
คูหาเจรจาการค้า 15 ราย และนิทรรศการ showcase 20 ราย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.maison-objet.com/
แนวคิดการจัดงาน “Speak Softly Love, Speak Softly Thai”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. สำเนาสำเนาจดทะเบียนตราสินค้า (Brandname)
2. ใบจดทะเบียนพาณิชย์
3. Company Profile
4. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน6เดือน
6. โบว์ชัวสินค้า
7. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
8. 3 รูปสินค้าสำหลักที่ใช้ในการจับคู่ธุรกิจ (ไม่เกิน 3 สินค้า)
Not Specified
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสแบรนด์ไทยและนักออกแบบสู่ตลาดโลก ในงาน Maison & Objet 2024.pdf
รายละเอียดรับสมัคร MAISON&OBJET 2024.pdf
ศูนย์แสดงสินค้า PARIS NORD VILLEPINTE ชานกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ,Paris ,ฝรั่งเศส
เอกสารบังคับ
1. Company Profile หรือ CV หรือ Designer's Profile
2. รายละเอียดสินค้า ความสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน
3. รูปภาพสินค้า
สินค้าเฟอร์นิเจอร์ สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
นางสาววัชรินทร์ พันธุ์เภา
นางสาววรรญา กลิ่นดี
025078284 ,025078290
-
ย้อนกลับ