โครงการจับคู่เจรจาธุรกิจในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ และแคริบเบียน ภายในงานแสดงสินค้า 28th Americas Food and Beverage Show 2024
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
Orlando, Florida
สหรัฐอเมริกา
16 ก.ย. 2567 - 18 ก.ย. 2567
31 พ.ค. 2567 - 18 มิ.ย. 2567
25 ราย
เข้าร่วมงานแสดงสินค้า 28th Americas Food and Beverage Show 2024 และเจรจาการค้าในพื้นที่รวมที่กรมจัดสรรในรูปแบบ “Thailand Pavilion” ภายใต้ธีม “Think of World Class Cuisine, Think of Thailand” (ไม่มีการจัดสรรคูหาเฉพาะให้กับบริษัทหรือสินค้า)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
3. Company Profile
4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน6เดือน
5. โบว์ชัวสินค้า
6. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. เอกสารอื่นๆ
Not Specified
2 รายละเอียดโครงการ AFBS 2024.pdf
3 App Form_AFBS 2024.pdf
4 COMPANY PROFILE AFBS 2024.pdf
Orlando, Florida ,Florida ,สหรัฐอเมริกา
โปรดแนบ หลักฐานการจดทะเบียนโรงงานผู้ผลิต ( USFDA Factory Registration) กับทาง USFDA
สินค้าอาหาร สินค้าเครื่องจักร/อุปกรณ์
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
นายกชภูมิ ศศิวัจน์ไพสิฐ
นางสาวพัชรินทร์ คูณเศรษฐ์
02-507-8183, 02-507-8182
-
ย้อนกลับ