กิจกรรมนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Tokyo Game Show 2024
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
Makuhari Messe
ญี่ปุ่น
26 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567
4 มิ.ย. 2567 - 15 ก.ค. 2567
9 ราย
กิจกรรมนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Tokyo Game Show 2024 ซึ่งเป็นงานมหกรรมเกมประจำปีของประเทศญี่ปุ่น งานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเกม ระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. Application Form
2. Brochure/Product Image
3. Company Profile/Resume
4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
5. หนังสือบริคณห์สนธิ
6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน6เดือน
Not Specified
ข้อมูลการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Tokyo Game Show 2024.pdf
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Tokyo Game Show 2024.pdf
Makuhari Messe ,Chiba ,ญี่ปุ่น
ด้านเกมส์
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
นางสาววิภาวี มุ่งการดี
นางสาวจิราพร พลันสุข
025078420 / 025078439
-
ย้อนกลับ