คณะผู้แทนการค้าเจรจาการค้าในประเทศมัลดีฟส์ 2567
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
จับคู่เจรจาธุรกิจ
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
-
มัลดีฟส์
17 ส.ค. 2567 - 19 ส.ค. 2567
19 มิ.ย. 2567 - 11 ก.ค. 2567
20 ราย
สำรวจตลาดในกรุงมาเล และเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า เจ้าของโรงแรม ร้านอาหาร สปา นักออกแบบตกแต่งอาคารสถานที่ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน6เดือน
5. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
7. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
8. 3 รูปสินค้าสำหลักที่ใช้ในการจับคู่ธุรกิจ (ไม่เกิน 3 สินค้า)
1. เอกสารรับรองการส่งออก
1.หนังสือครุฑ - เชิญสมัครเข้าร่วมงาน Trade mission มัลดีฟส์ 2024.pdf
2. ข้อมูลการรับสมัคร Trade Mission Maldives 2024.pdf
3. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Trade Mission Maldives 2024.pdf
4. Company Profile Trade Mission Maldives 2024.pdf
,มัลดีฟส์
สินค้าเกษตร สินค้าอาหาร สินค้าเครื่องสำอางค์/ของใช้ส่วนตัว/ยา สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าเฟอร์นิเจอร์ งานบริการการค้า
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
นางสาวฐิตา พลายรักษา
นางสุชญา สิทธิไชย
นางสาววฤณ วงศ์พันเลิศ
8240
-
ย้อนกลับ