งานแสดงสินค้า Frankfurt Book Fair 2022
19 ตุลาคม 2565 - 23 ตุลาคม 2565
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 10 ราย
โครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในงานแสดงสินค้า Frankfurt Book Fair 2022
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
19 ตุลาคม 2565 - 23 ตุลาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
7 มีนาคม 2565 - 25 พฤษภาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
Messe Frankfurt, Germany ,Frankfurt ,เยอรมนี
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. หนังสือ
2. บริการสิ่งพิมพ์
3. ลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์
4. สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
10 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
โครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในงานแสดงสินค้า Frankfurt Book Fair 2022
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวศานตมล -
2. นางสาวพภัสสรณ์ สุทธิจารจิตร์
3. นางสาวชนากานต์ โกมาสังข์
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8424
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ใบสมัคร Frankfurt Book Fair 2022.pdf
Company Profile (8).pdf
2.ข้อมูลโครงการ Frankfurt Book Fair 2022.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. Application Form
2. Brochure/Product Image
3. Company Profile

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. หนังสือจดทะเบียนการค้า
2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ ภพ. 20
3. สำเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สำเนาจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ถ้ามี)
5. สำเนาการเป็นสมาชิกสมาคมการค้าต่างๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม