Mini Thailand Week 2022, Surabaya, INDONESIA
9 มิถุนายน 2565 - 12 มิถุนายน 2565
ประเภท : Thailand Week
จำนวนเปิดรับ : 10 ราย
เป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้าและจัดแสดงสินค้าตัวอย่าง
1) สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
2) สินค้าสุขภาพและความงาม
3) สินค้าแฟชั่น - เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
9 มิถุนายน 2565 - 12 มิถุนายน 2565
วันที่รับสมัคร :
7 เมษายน 2565 - 27 เมษายน 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
ห้างสรรพสินค้า Pakuwon Mall ,Surabaya ,อินโดนีเซีย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. สินค้าอาหาร
2. สุขภาพ ความงาม และสปา
3. แฟชั่น-เสื้อผ้า
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
10 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้าและจัดแสดงสินค้าตัวอย่าง
1) สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
2) สินค้าสุขภาพและความงาม
3) สินค้าแฟชั่น - เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางปิยนันท์ วนะภูติ
2. นางสาวญภัทสนันทร์ มีลาภ
3. นางสาววีรดา กิตติวรภัทร
เบอร์โทรติดต่อ :
02-5078169, 8233, 8465
เอกสารประกอบกิจกรรม :
รายละเอียดงานแสดงสินค้า Mini Thailand Week 2022 ณ เมืองสุราบายา.pdf
แบบฟอร์ม Company Profile.pdf
คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ.pdf
ข้อมูลการรับสมัคร Mini Thailand Week 2022 สุราบายา.pdf
ประกาศ สอท กฎระเบียบเดินทางเข้าอินโดนีเซี.pdf
ข้อกำหนดและมาตรการสำคัญ.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. Company Profile/Resume
2. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
3. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
ไม่ระบุ
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ