งานแสดงสินค้า Beauty World Middle East 2022
31 ตุลาคม 2565 - 2 พฤศจิกายน 2565
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 40 ราย
งานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นในนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยในปี 2022 นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 23
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
31 ตุลาคม 2565 - 2 พฤศจิกายน 2565
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
- ,Dubai ,สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. BEAUTY PRODUCTS
2. COSMETICS
3. SPA PRODUCTS
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
40 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
งานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นในนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยในปี 2022 นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 23
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวนิวิมาน์ ชลาภักดี
2. นายอภิชัย ไขระวิ
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8441, 8432
เอกสารประกอบกิจกรรม :
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการงานแสดงสินค้า Beauty World Middle East 2022 (BWME 2022).pdf
ข้อมูลงานแสดงสินค้า Beauty World Middle East 2022.pdf
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (Application Form).pdf
Company Profile for BWME 2022.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. หนังสือจดทะเบียนการค้า
2. Application Form
3. Brochure/Product Image
4. Company Profile
5. สำเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. สำเนาจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ถ้ามี)

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. หนังสือรับรองการผลิตสินค้าให้จากบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้ (กรณีที่ไม่ได้ทำการผลิตสินค้าเอง)
หมายเหตุ :
***โปรดอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ตรงตามหัวข้อที่กำหนด***
ย้อนกลับ