โครงการงานแสดงสินค้า Thailand Week Roadshow 2023 ณ เมืองอาห์เมดาบัดและเมืองสุรัต ณ รัฐคุชราต สาธารณรัฐอินเดีย
21 กุมภาพันธ์ 2566 - 27 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : Thailand Week
จำนวนเปิดรับ : 36 ราย
งานแสดงสินค้าในพื้นที่จริง (On-site) ผสมผสานกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า ระยะเวลาจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 แบ่งเป็นการจัดงานที่
- Banquets Gracia, YMCA International Centre ณ เมืองอาห์เมดาบัด วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2566
- Surat International Exhibition and Convention Centre ณ เมืองสุรัต วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2566
โดยจัดคูหาแสดงสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปเข้าร่วมงาน ณ ประเทศอินเดียด้วยตนเอง ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (มังสวิรัติ) ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก อัญมณีและเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน อาหารสัตว์เลี้ยง แฟชั่น ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุก่อสร้าง ไม้ยางพารา และธุรกิจบริการ
พร้อมกันนี้ยังมีคูหาประชาสัมพันธ์ของกรมฯ ตลอดจนกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารไทยเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
21 กุมภาพันธ์ 2566 - 27 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่รับสมัคร :
6 ธันวาคม 2565 - 6 มกราคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
,Gujarat ,อินเดีย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. กลุ่มสินค้าอาหาร
2. กลุ่มสินค้าเครื่องสำอางค์/ของใช้ส่วนตัว/ยา
3. กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน
4. กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง/เครื่องมือ
5. กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
6. กลุ่มสินค้าของเล่นและเกมส์
7. กลุ่มสินค้านาฬิกา/อัญมณี/เครื่องประดับ
8. กลุ่มสินค้ากระเป๋า / รองเท้า / ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
9. กลุ่มสินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม
10. กลุ่มสินค้าเครื่องเขียน/อุปกรณ์สำนักงาน
11. กลุ่มสินค้าสัตว์เลี้ยงและฟาร์ม
12. กลุ่มงานบริการการค้า
13. สุขภาพ ความงาม และสปา
14. แฟชั่น-เสื้อผ้า
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
36 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
งานแสดงสินค้าในพื้นที่จริง (On-site) ผสมผสานกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า ระยะเวลาจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 แบ่งเป็นการจัดงานที่
- Banquets Gracia, YMCA International Centre ณ เมืองอาห์เมดาบัด วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2566
- Surat International Exhibition and Convention Centre ณ เมืองสุรัต วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2566
โดยจัดคูหาแสดงสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปเข้าร่วมงาน ณ ประเทศอินเดียด้วยตนเอง ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (มังสวิรัติ) ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก อัญมณีและเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน อาหารสัตว์เลี้ยง แฟชั่น ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุก่อสร้าง ไม้ยางพารา และธุรกิจบริการ
พร้อมกันนี้ยังมีคูหาประชาสัมพันธ์ของกรมฯ ตลอดจนกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารไทยเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวอาทิตยา อุยะเสถียร
2. นางสาวตวงพร พัฒนกิจเจริญชัย
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8225, 02-507-8209
เอกสารประกอบกิจกรรม :
1. ข้อมูลการรับสมัคร Thailand Week Roadshow 2023 ณ รัฐคุชราต.pdf
3. ใบสมัครเข้าร่วมงาน Thailand Week Roadshow 2023 ณ รัฐคุชราต.pdf
4. Company Profile.pdf
2. หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมงาน Thailand Week Roadshow 2023 ณ รัฐคุชราต.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile/Resume
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. ทะเบียนธุรกิจ
5. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. เอกสารรับรองการส่งออก
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ