โครงการงานแสดงสินค้า Thailand Week Roadshow 2023 ณ เมืองอาห์เมดาบัดและเมืองสุรัต ณ รัฐคุชราต สาธารณรัฐอินเดีย
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
Thailand Week
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
-
อินเดีย
21 ก.พ. 2566 - 27 ก.พ. 2566
6 ธ.ค. 2565 - 6 ม.ค. 2566
36 ราย
งานแสดงสินค้าในพื้นที่จริง (On-site) ผสมผสานกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า ระยะเวลาจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 แบ่งเป็นการจัดงานที่
- Banquets Gracia, YMCA International Centre ณ เมืองอาห์เมดาบัด วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2566
- Surat International Exhibition and Convention Centre ณ เมืองสุรัต วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2566
โดยจัดคูหาแสดงสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปเข้าร่วมงาน ณ ประเทศอินเดียด้วยตนเอง ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (มังสวิรัติ) ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก อัญมณีและเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน อาหารสัตว์เลี้ยง แฟชั่น ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุก่อสร้าง ไม้ยางพารา และธุรกิจบริการ
พร้อมกันนี้ยังมีคูหาประชาสัมพันธ์ของกรมฯ ตลอดจนกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารไทยเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile/Resume
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. ทะเบียนธุรกิจ
5. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
1. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. เอกสารรับรองการส่งออก
1. ข้อมูลการรับสมัคร Thailand Week Roadshow 2023 ณ รัฐคุชราต.pdf
3. ใบสมัครเข้าร่วมงาน Thailand Week Roadshow 2023 ณ รัฐคุชราต.pdf
4. Company Profile.pdf
2. หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมงาน Thailand Week Roadshow 2023 ณ รัฐคุชราต.pdf
,Gujarat ,อินเดีย
สินค้าอาหาร สินค้าเครื่องสำอางค์/ของใช้ส่วนตัว/ยา สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าวัสดุก่อสร้าง/เครื่องมือ สินค้าเฟอร์นิเจอร์ สินค้าของเล่นและเกมส์ สินค้านาฬิกา/อัญมณี/เครื่องประดับ สินค้ากระเป๋า / รองเท้า / ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม สินค้าเครื่องเขียน/อุปกรณ์สำนักงาน สินค้าสัตว์เลี้ยงและฟาร์ม งานบริการการค้า สุขภาพ ความงาม และสปา แฟชั่น-เสื้อผ้า
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
นางสาวอาทิตยา อุยะเสถียร
นางสาวตวงพร พัฒนกิจเจริญชัย
02-507-8225, 02-507-8209
-
ย้อนกลับ