งานแสดงสินค้า Thailand Week 2023 ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย
5 พฤษภาคม 2566 - 7 พฤษภาคม 2566
ประเภท : Thailand Week
จำนวนเปิดรับ : 22 ราย
งานแสดงสินค้า Thailand Week 2023 ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
5 พฤษภาคม 2566 - 7 พฤษภาคม 2566
วันที่รับสมัคร :
20 มกราคม 2566 - 17 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
CHENNAI ,Chennai ,อินเดีย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. กลุ่มสินค้าอาหาร
2. กลุ่มสินค้าเครื่องสำอางค์/ของใช้ส่วนตัว/ยา
3. กลุ่มสินค้าอิเล็คทรอนิคส์/ชิ้นส่วนประกอบ
4. กลุ่มสินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย
5. กลุ่มสินค้ากระเป๋า / รองเท้า / ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
6. กลุ่มสินค้าสัตว์เลี้ยงและฟาร์ม
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
22 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
งานแสดงสินค้า Thailand Week 2023 ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวอาทิตยา อุยะเสถียร
2. นางสาวตวงพร พัฒนกิจเจริญชัย
3. นางสาวฐิตา พลายรักษา
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8225, 8209, 8239, 8240
เอกสารประกอบกิจกรรม :
1. หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมงาน.pdf
2. ข้อมูลการรับสมัคร TW 2023 เจนไน.pdf
3. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ TW 2023 เจนไน.pdf
4. Company Profile โครงการ TW 2023 เจนไน.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile/Resume
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. ทะเบียนธุรกิจ
5. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (โดยจะต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51)
3. เอกสารรับรองการส่งออก
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม