กิจกรรมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Salone del Mobile 2024 ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้า และเจาะตลาด Hospitality (Host & Home) ในอิตาลี ปี 2024
16 เมษายน 2567 - 21 เมษายน 2567
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 12 ราย
1. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้ากลุ่ม Hospitality เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านและโรงแรม ในการจัดทำสินค้าต้นแบบในรูปแบบใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคในอิตาลีและยุโรป
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้ากลุ่ม Hospitality เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านและโรงแรม ให้มีการพัฒนาสินค้าและศักยภาพในการออกแบบสินค้าสู่ตลาดสากล รวมถึงการสร้างแบรนด์สินค้าของตนเอง
ปิดรับสมัครแล้ว
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
16 เมษายน 2567 - 21 เมษายน 2567
วันที่รับสมัคร :
11 ตุลาคม 2566 - 3 พฤศจิกายน 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
Fieramilano -Rho ,Milan ,อิตาลี
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. FURNITURE
2. HOME DECOR
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
12 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
1. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้ากลุ่ม Hospitality เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านและโรงแรม ในการจัดทำสินค้าต้นแบบในรูปแบบใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคในอิตาลีและยุโรป
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้ากลุ่ม Hospitality เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านและโรงแรม ให้มีการพัฒนาสินค้าและศักยภาพในการออกแบบสินค้าสู่ตลาดสากล รวมถึงการสร้างแบรนด์สินค้าของตนเอง
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นายอรรถพล สุจิรภิญโญกุล
2. นางสาวแพรวา พระพรม
เบอร์โทรติดต่อ :
025078387
เอกสารประกอบกิจกรรม :
รายละเอียดงานแสดงสินค้าและการเข้าร่วม Salone del Mobile 2024.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. รูปภาพ collection สินค้า ( ที่ท่านนำมาจัดแสดงภายในงาน )
2. ราคาสินค้าที่นำมาจัดแสดง (USD หรือ EUR )

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. Company Profile/Resume
2. หนังสือรับรองการผลิตสินค้าให้จากบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้ (กรณีที่ไม่ได้ทำการผลิตสินค้าเอง)
3. สำเนาจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ