โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มไทยสู่ตลาดยุโรป ในงานแสดงสินค้า Who’s Next ณ กรุงปารีส
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครเลย
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
Paris Expo - Porte de Versailles
ฝรั่งเศส
10 ก.ย. 2567 - 12 ก.ย. 2567
7 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567
10 ราย
1. เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและขยายมูลค่าการส่งออกสินค้าแฟชั่นจากไทย
2. เพื่อรักษาตลาดเดิม คือตลาดยุโรป ซึ่งเป็นตลาดศักยภาพของการส่งออกสินค้าแฟชั่นจากไทย
3. เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและแบรนด์สินค้าแฟชั่นจากไทยที่มีมูลค่าเพิ่ม มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ BCG Model ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
4. เป็นผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับที่มีแบรนด์ และจดทะเบียนนิติบุคคล
5. เป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการส่งออก หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา หรือ สมาชิกของหน่วยงาน หรือ สมาคมการค้าต่าง ๆ
6. เป็นผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าไทย
7. เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาของกรมฯ หรือผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นที่เป็นสินค้า BCG

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าขนส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 025078322, 8313
หรือ fashion.ditp@gmail.com
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. หนังสือจดทะเบียนการค้า
2. Application Form
3. Brochure/Product Image
4. Company Profile/Resume
5. สำเนาจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
6. การนำเสนอสินค้าที่จะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการ "Functional, Sustainable and Eco-Friendly"
7. รูปภาพ collection สินค้า ( ที่ท่านนำมาจัดแสดงภายในงาน )
Not Specified
2024_Fiche-ID-WSN_EN.pdf
รายละเอียดโครงการ Who's Next_2024.pdf
Paris Expo - Porte de Versailles ,Paris ,ฝรั่งเศส
TEXTILES, GARMENTS AND ACCESSORIES
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
นางสาวอาทิตยา เจริญยิ่ง
นางสาวปารมี มติธรรม
025078322,8313
-
ย้อนกลับ