โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 1 งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok Fair 2023
23 มีนาคม 2566 - 24 มีนาคม 2566
ประเภท : สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 400 ราย
ตามเอกสารแนบ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
23 มีนาคม 2566 - 24 มีนาคม 2566
วันที่รับสมัคร :
7 มีนาคม 2566 - 21 มีนาคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง และออนไลน์ (Hybrid)
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
400 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
ตามเอกสารแนบ
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 1 งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok Fair 2023
คำบรรยายภาพรวมวิชา : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ มีภาระหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์การแข่งขันในตลาดโลก ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนายกระดับธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นแรงช่วยผลักดันขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับตัวและพัฒนาความรู้ด้านการค้าในกลุ่มสินค้าของขวัญของชำร่วย ของตกแต่งบ้าน สินค้าแฟชั่น (เสื้อผ้า กระเป๋า /รองเท้า) สินค้าเฟอร์นิเจอร์ และสินค้าไลฟ์สไตล์อื่นๆ แนวใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการเปิดตลาดในสินค้าของตนเองให้กว้างขวางอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันฯ จึงกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยสู่สากลขึ้น เพื่อให้ทราบถึงโอกาส กลยุทธ์การตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าสู่ตลาดโลก และสามารถแข่งขันได้ทั้งในด้านคุณภาพและราคาสู่การค้าโลก รวมทั้ง ให้คำปรึกษาแก้ข้อสงสัยด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการในการทำตลาดส่งออก และเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมภายในงานแสดงสินค้าในครั้งนี้
รายละเอียดวิชา : ตามเอกสารแนบ
อาจารย์/วิทยากร :
1. นายชวลิต พากเพียรถกลผล
2. นางประภา บูรณศิริ
3. คุณเกียรติรัตน์ จินดามณี
4. คุณปริญดา แซ่เตีย
5. คุณชายนำ ภาววิมล

ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 23/03/2023 เวลา 10:00 น. ถึง 24/03/2023 เวลา 17:00 น. ห้อง : ห้อง AR 115
สถานที่จัดกิจกรรม : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

1. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
2. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
2. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
เบอร์โทรติดต่อ :
1169 กด 1
เอกสารประกอบกิจกรรม :
กำหนดการงาน 23-24 มีค.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ผ่านการพิจารณาจะมี SMS ยืนยันส่งเข้ามือถือและอีเมล์ ของท่านที่ลงทะเบียน
ย้อนกลับ