ค้นหากิจกรรม
v
v
ค้นหา
 
18 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562
กิจกรรม Pitching ในงาน Asian Animation Summit 2019
จำนวนที่เปิดรับ 4 ราย
17 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับ Niche Market สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง ในงานแสดงสินค้า Style Bangkok เดือนตุลาคม 2562
จำนวนที่เปิดรับ 22 ราย
17 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562
กิจกรรมนิทรรศการ T-STYLE ในรูปแบบร้านคาเฟ่ I+D Style Café ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019 (COFFEE ZONE)
จำนวนที่เปิดรับ 1 ราย
17 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562
กิจกรรมนิทรรศการ T-STYLE ในรูปแบบร้านคาเฟ่ I+D Style Café ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
17 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562
Logistics Pavilion งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok Oct 2019
จำนวนที่เปิดรับ 3 ราย
17 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562
โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562 (STYLE Bangkok October 2019)
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
17 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริม Thai Character Licensing ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ตุลาคม 2562
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
17 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับ Niche Market : สินค้าสำหรับแม่และเด็ก ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562
จำนวนที่เปิดรับ 16 ราย
17 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+)
จำนวนที่เปิดรับ 22 ราย
17 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับ Niche Market : สินค้า OTOP ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562
จำนวนที่เปิดรับ 34 ราย
6 ก.ย. 2562 - 6 ก.ย. 2562
โครงการของผู้ประกอบการรายใหม่ในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 64 (The new Faces)
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
3 ก.ย. 2562 - 9 ก.ย. 2562
โครงการจัดคูหาเจรจาการค้าและประชาสัมพันธ์สินค้าฮาลาลในงาน The 4th China-Arab State Expo
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
2 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562
โครงการส่งเสริมการพัฒนาและจำหน่ายสินค้าที่มี Cartoon Characters และ Animation ไทย ในประเทศญี่ปุ่น ปี 2562
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
12 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562
คูหาประชาสัมพันธ์และเจรจาการค้าสินค้าฮาลาล ในงาน Top Thai Brands Kunming 2019
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
12 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562
คูหาประชาสัมพันธ์และเจรจาการค้าสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ60+/สินค้าสำหรับแม่และเด็ก) ในงานแสดงสินค้า Top Thai Brands Kunming 2019
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
28 พ.ค. 2562 - 1 มิ.ย. 2562
โครงการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2562 (Thaifex 2019)
จำนวนที่เปิดรับ 22 ราย
28 พ.ค. 2562 - 1 มิ.ย. 2562
โครงการนิทรรศการประชาสัมพันธ์และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับแม่และเด็ก ในงานแสดงสินค้า THAIFEX–World of Food Asia 2019
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
28 พ.ค. 2562 - 1 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมตรา Thai SELECT ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2562
จำนวนที่เปิดรับ 8 ราย
20 เม.ย. 2562 - 30 ก.ค. 2562
โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าและเทคนิคการผลิตของผู้ประกอบการ Material ของไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
17 เม.ย. 2562 - 21 เม.ย. 2562
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนเมษายน 2562
จำนวนที่เปิดรับ 16 ราย
17 เม.ย. 2562 - 21 เม.ย. 2562
นิทรรศการโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและธุรกิจเพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) ในงานแสดงสินค้า STYLE ฺBangkok เดือนเมษายน 2562 (โครงการ Mom & Kids Project)
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
17 เม.ย. 2562 - 21 เม.ย. 2562
นิทรรศการโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและธุรกิจเพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนเมษายน 2562 (นิทรรศการโครงการ 60+)
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
17 เม.ย. 2562 - 21 เม.ย. 2562
โครงการส่งเสริมการตลาดกลุ่มสินค้า OTOP เพื่อตลาด Niche Market ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนเมษายน 2562
จำนวนที่เปิดรับ 56 ราย
17 เม.ย. 2562 - 21 เม.ย. 2562
โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนเมษายน 2562 (STYLE Bangkok April 2019)ฺ
จำนวนที่เปิดรับ 70 ราย
20 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2562
โครงการส่งเสริมธุรกิจโฆษณาในงาน ADFEST 2019
จำนวนที่เปิดรับ 8 ราย
17 มี.ค. 2562 - 21 มี.ค. 2562
โครงการพัฒนาและเจาะกลุ่มตลาด Hospitality Host &Home ตลาด Niche Market ในงาน STYLE Bangkok เดือนเมษายน 2562
จำนวนที่เปิดรับ 7 ราย
12 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562
โครงการพัฒนาและเจาะกลุ่มตลาด Hospitality Host &Home ตลาด Niche Market ในงาน STYLE เดือนตุลาคม 2561
จำนวนที่เปิดรับ 7 ราย