ค้นหากิจกรรม
v
v
ค้นหา
 
3 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561
ทดสอบการสร้างกิจกรรมประเภทกิจกรรมพิเศษ เช่น New Face
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
17 ต.ค. 2561 - 21 ต.ค. 2561
โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) ในงานแสดงสินค้า STYLE เดือนตุลาคม 2561 (STYLE October 2018)
จำนวนที่เปิดรับ 70 ราย
17 ต.ค. 2561 - 21 ต.ค. 2561
โครงการส่งเสริมธุรกิจบริการสร้างสรรค์ (Creative Service) ในงานแสดงสินค้า STYLE เดือนตุลาคม 2561 (โซน Character Licensing)
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
17 ต.ค. 2561 - 21 ต.ค. 2561
โครงการส่งเสริมการตลาดกลุ่มสินค้า OTOP เพื่อตลาด Niche Market ในงาน STYLE เดือนตุลาคม 2561
จำนวนที่เปิดรับ 48 ราย
17 ต.ค. 2561 - 21 ต.ค. 2561
โครงการส่งเสริมการตลาดกลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) เพื่อตลาด Niche Market ในงาน STYLE เดือนตุลาคม 2561
จำนวนที่เปิดรับ 28 ราย
17 ต.ค. 2561 - 21 ต.ค. 2561
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อตลาด Niche Market ในงาน STYLE เดือนตุลาคม 2561
จำนวนที่เปิดรับ 14 ราย
17 ต.ค. 2561 - 21 ต.ค. 2561
โครงการส่งเสริมการตลาดกลุ่มสินค้าสำหรับแม่และเด็ก เพื่อตลาด Niche Market ในงาน STYLE เดือนตุลาคม 2561
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
15 ก.ย. 2561 - 15 ก.ย. 2561
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น
จำนวนที่เปิดรับ 48 ราย
7 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561
โครงการของผู้ประกอบการรายใหม่ในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 62 (The New Faces)
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
14 มิ.ย. 2561 - 20 มิ.ย. 2561
คูหาประชาสัมพันธ์และเจรจาการค้าสินค้าผู้สูงอายุ (60+) ในงาน Top Thai Brands นครคุนหมิง
จำนวนที่เปิดรับ 12 ราย
29 พ.ค. 2561 - 2 มิ.ย. 2561
นิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ 60+ (THAIFEX 2018)
จำนวนที่เปิดรับ 16 ราย
29 พ.ค. 2561 - 2 มิ.ย. 2561
โครงการจัดกิจกรรมพิเศษ Thai SELECT
จำนวนที่เปิดรับ 8 ราย
22 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561
DEmark Concept Store 2/2018
จำนวนที่เปิดรับ 19 ราย
19 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561
ร้นิทรรศการต้นแบบร้านคาเฟ่ยุคใหม่ Innovation plus Design Style Café (I+D Style Café) ณ งานแสดงสินค้า STYLE เดือนเมษายน 2018
จำนวนที่เปิดรับ 2 ราย
19 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561
โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ในงานแสดงสินค้า STYLE เดือนเมษายน 2561 (The New Faces)
จำนวนที่เปิดรับ 60 ราย
19 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561
กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดในส่วน I+D Select Store ภายในร้าน I+D Style Café ณ งานแสดงสินค้า STYLE เดือนเมษายน 2018
จำนวนที่เปิดรับ 17 ราย
19 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561
DEmark Concept Store 1/2018
จำนวนที่เปิดรับ 0 ราย
19 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561
โครงการส่งเสริมตลาด Character Licensing ในงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ STYLE เมษายน 2018
จำนวนที่เปิดรับ 9 ราย
19 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561
โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Wellness & Medical Services (WMS) สู่ตลาดต่างประเทศ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม WMS ในงานแสดงสินค้า STYLE เดือนเมษายน 2561
จำนวนที่เปิดรับ 6 ราย
19 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) ในงานแสดงสินค้า STYLE เดือนเมษายน 2561 (กลุ่มสินค้าสำหรับแม่และเด็ก)
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
19 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) ในงานแสดงสินค้า STYLE เดือนเมษายน 2561 (กลุ่มสินค้าผู้สูงอายุ)
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
19 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) ในงานแสดงสินค้า STYLE เดือนเมษายน 2561 (กลุ่มสินค้า OTOP)
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
19 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561
โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
21 มี.ค. 2561 - 24 มี.ค. 2561
โครงการส่งเสริมธุรกิจโฆษณาในงาน ADFEST 2018
จำนวนที่เปิดรับ 8 ราย
21 ก.พ. 2561 - 25 ก.พ. 2561
โครงการของผู้ประกอบการรายใหม่ในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่61และ62 (The New Faces)
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
1 ก.พ. 2561 - 31 ส.ค. 2561
โครงการพัฒนาธุรกิจแฟชั่นของผู้ประกอบการแฟชั่นแบรนด์ในตลาดญี่ปุ่น
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
15 ม.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561
โครงการพัฒนาตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ปีที่ 5 (60+)
จำนวนที่เปิดรับ 22 ราย