ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
v
ค้นหา
 
15 ก.ย. 2565 - 16 ก.ย. 2565
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสินค้าเครื่องประดับและแฟชั่นไทยสู่ตลาดจีน
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
9 ก.ย. 2565 - 11 ก.ย. 2565
โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าแฟชั่นในต่างประเทศ ในงาน CENTRESTAGE 2022 ฮ่องกง
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
8 ก.ย. 2565 - 12 ก.ย. 2565
โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ในงาน Maison & Objet 2022 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่ง...
จำนวนที่เปิดรับ 27 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
1 ส.ค. 2565 - 1 ส.ค. 2565
กิจกรรม Pitching ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs ในรูปแบบออนไลน์ (ภายใต้โครงการ MOVE 2022)
จำนวนที่เปิดรับ 5 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
26 ก.ค. 2565 - 27 ก.ค. 2565
โครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution)
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
21 ก.ค. 2565 - 21 ก.ค. 2565
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบแก่ผู้ประกอบการครั้งที่ 3/2565 ในหัวข้อ "Design for Success...
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
8 ก.ค. 2565 - 8 ก.ค. 2565
การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการขอรับตรา T Mark ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 5
จำนวนที่เปิดรับ 35 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
โครงการพัฒนาและส่งเสริมตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในญี่ปุ่น ผ่านระบบออนไลน์
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
28 มิ.ย. 2565 - 28 มิ.ย. 2565
โครงการสัมมนา (ออนไลน์) ส่งเสริมการค้าและการดำเนินธุรกิจในลาตินอเมริกา
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
10 มิ.ย. 2565 - 10 มิ.ย. 2565
การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการขอรับตรา T Mark ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 4
จำนวนที่เปิดรับ 35 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
9 มิ.ย. 2565 - 5 ส.ค. 2565
กิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ (Business Matching Bootcamp)
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
1 มิ.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการรับรู้ Cartoon Characters และ Animation ไทย ในประเทศญี...
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
27 พ.ค. 2565 - 27 พ.ค. 2565
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบแก่ผู้ประกอบการครั้งที่ 2/2565 ในหัวข้อ “Branding in the Di...
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
12 พ.ค. 2565 - 12 พ.ค. 2565
การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการขอรับตรา T Mark ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 3
จำนวนที่เปิดรับ 35 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
28 มี.ค. 2565 - 28 มี.ค. 2565
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบแก่ผู้ประกอบการครั้งที่ 1/2565 ในหัวข้อ “Design for the Bet...
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
4 มี.ค. 2565 - 4 มี.ค. 2565
การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการขอรับตรา T Mark ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 2
จำนวนที่เปิดรับ 0 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
27 ม.ค. 2565 - 27 ม.ค. 2565
โครงการ Content Pitching ธุรกิจภาพยนตร์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
21 ม.ค. 2565 - 21 ม.ค. 2565
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสนับสนุนแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวภูเก...
จำนวนที่เปิดรับ 0 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว