ค้นหากิจกรรม
v
v
ค้นหา
 
21 ต.ค. 2563 - 25 ต.ค. 2563
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น "Qurated Fashion Incubation Project"
จำนวนที่เปิดรับ 55 ราย
17 ต.ค. 2563 - 21 ต.ค. 2563
โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2563 (STYLE Bangkok October 2020)
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
29 ก.ย. 2563 - 1 ต.ค. 2563
โครงการงานแสดงสินค้า NXTAsia 2020 (CommunicAsia 2020)
จำนวนที่เปิดรับ 6 ราย
22 ก.ย. 2563 - 26 ก.ย. 2563
การจัดกิจกรรมส่งเสริมตรา Thai SELECT เพื่อขยายการรับรู้ตราฯ ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2563
จำนวนที่เปิดรับ 8 ราย
22 ก.ย. 2563 - 26 ก.ย. 2563
นิทรรศการประชาสัมพันธ์และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับแม่และเด็ก ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2563 (THAIFEX–Anuga Asia 2020)
จำนวนที่เปิดรับ 16 ราย
22 ก.ย. 2563 - 26 ก.ย. 2563
โครงการนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2563 (THAIFEX – Anuga Asia 2020)
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
18 ก.ย. 2563 - 20 ต.ค. 2563
โครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่ สำหรับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ปี 2563 STYLE Bangkok Collaboration X 2020
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
7 ก.ย. 2563 - 14 ก.ย. 2563
โครงการนำนักออกแบบแฟชั่นเข้าร่วมงาน MQ Vienna Fashion Week 2020 (MQVFW 2020)
จำนวนที่เปิดรับ 6 ราย
19 ส.ค. 2563 - 21 ส.ค. 2563
โครงการส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท์ ในงาน Bangkok International Digital Content Festival 2020 (BIDC 2020)
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
1 ก.ค. 2563 - 3 ก.ค. 2563
โครงการ Thai Groove แพลตฟอร์มแบรนด์โชว์รูมออนไลน์
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
1 มิ.ย. 2563 - 9 ก.ย. 2563
โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าและเทคนิคการผลิตของผู้ประกอบการ Material ของไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นปี 2563
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
7 พ.ค. 2563 - 10 พ.ค. 2563
คูหาประชาสัมพันธ์และคูหาเจรจาการค้าสินค้สำหรับาตลาดเฉพาะ (Niche Market) ในงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2020 ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณสังคมนิยมเวียดนาม
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
8 เม.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563
โครงการส่งเสริมแฟชั่นแบรนด์ไทยเจาะตลาดญี่ปุ่น ( ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดในรูปแบบ Selected Shop ของผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทย)
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
18 มี.ค. 2563 - 21 มี.ค. 2563
โครงการส่งเสริมธุรกิจโฆษณาในงาน ADFEST 2020
จำนวนที่เปิดรับ 7 ราย
12 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563
กิจกรรมส่งเสริมแบรนด์ศักยภาพสู่ตลาดสากล (IDEA LAB เจาะตลาดเมียนมา)
จำนวนที่เปิดรับ 7 ราย
10 มี.ค. 2563 - 21 มิ.ย. 2563
โครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2563
จำนวนที่เปิดรับ 1000 ราย
5 มี.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2563
โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า OTOP สู่ตลาดสากล
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
3 ก.พ. 2563 - 17 ก.ย. 2563
โครงการพัฒนาสินค้าผ้าไทยสู่ตลาดโลกด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
1 ก.พ. 2563 - 9 ก.พ. 2563
นิทรรศการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลไทยและงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 2020 ภายในงาน Bangkok Design Week 2020
จำนวนที่เปิดรับ 1 ราย