ค้นหากิจกรรม
v
v
ค้นหา
 
29 ก.ย. 2564 - 3 ต.ค. 2564
โครงการนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2564 (THAIFEX–ANUGA ASIA 2021 “The Hybrid Edition”)
จำนวนที่เปิดรับ 16 ราย
29 ก.ย. 2564 - 3 ต.ค. 2564
โครงการนิทรรศการประชาสัมพันธ์และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับแม่และเด็ก ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2564 (THAIFEX–ANUGA ASIA 2021 “The Hybrid Edition”)
จำนวนที่เปิดรับ 16 ราย
1 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการรับรู้ Cartoon Characters และ Animation ไทย ในเขตพื้นที่ภายในกรุงโตเกียวและนอกเขตกรุงโตเกียว
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย