ค้นหากิจกรรม
v
v
ค้นหา
 
27 พ.ย. 2563 - 30 พ.ย. 2563
The 17th China-ASEAN Expo (CAEXPO)
จำนวนที่เปิดรับ 157 ราย
16 พ.ย. 2563 - 19 พ.ย. 2563
MEDICA 2020
จำนวนที่เปิดรับ 9 ราย
11 พ.ย. 2563 - 13 พ.ย. 2563
งานแสดงสินค้า Cosmoprof Asia 2020
จำนวนที่เปิดรับ 43 ราย
5 พ.ย. 2563 - 10 พ.ย. 2563
China International Import Expo 2020 (CIIE 2020)
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
3 พ.ย. 2563 - 5 พ.ย. 2563
งานแสดงสินค้า AAPEX 2020
จำนวนที่เปิดรับ 19 ราย
27 ต.ค. 2563 - 29 ต.ค. 2563
งานแสดงสินค้า Fashion World Tokyo Factory Oct 2020 (6th Textile Tokyo)
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
18 ต.ค. 2563 - 22 ต.ค. 2563
Sial 2020
จำนวนที่เปิดรับ 134 ราย
14 ต.ค. 2563 - 18 ต.ค. 2563
โครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทยในงานแสดงสินค้าFrankfurt Book Fair 2020
จำนวนที่เปิดรับ 18 ราย
8 ก.ย. 2563 - 12 ก.ย. 2563
งานแสดงสินค้า AUTOMECHANIKA 2020
จำนวนที่เปิดรับ 14 ราย
7 ก.ย. 2563 - 10 ก.ย. 2563
FINE FOOD AUSTRALIA 2020
จำนวนที่เปิดรับ 33 ราย
7 มิ.ย. 2563 - 9 มิ.ย. 2563
งานแสดงสินค้า AUTOMECHANIKA DUBAI 2020
จำนวนที่เปิดรับ 25 ราย
31 พ.ค. 2563 - 2 มิ.ย. 2563
Beauty World Middle East 2020
จำนวนที่เปิดรับ 39 ราย
19 พ.ค. 2563 - 22 พ.ค. 2563
SEOUL FOOD & HOTEL 2020
จำนวนที่เปิดรับ 36 ราย
12 พ.ค. 2563 - 23 พ.ค. 2563
งานแสดงสินค้า Cannes Film Festival 2020
จำนวนที่เปิดรับ 12 ราย
1 เม.ย. 2563 - 4 เม.ย. 2563
งานแสดงสินค้า MIHAS 2020
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
10 มี.ค. 2563 - 13 มี.ค. 2563
Foodex Japan 2020
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
16 ก.พ. 2563 - 20 ก.พ. 2563
งานแสดงสินค้า Gulfood 2020
จำนวนที่เปิดรับ 131 ราย
12 ก.พ. 2563 - 15 ก.พ. 2563
BIOFACH 2020
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย