ค้นหากิจกรรม
v
v
ค้นหา
 
24 ก.ค. 2564 - 28 ก.ค. 2564
Thailand Week Roadshow 2021 ในรัฐอินเดียตะวันตก (สุรัต-อินดอร์) รูปแบบเจรจาการค้าเสมือนได้พบหน้า (Mirror & Mirror)
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย