ค้นหากิจกรรม
v
v
ค้นหา
 
30 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
เรื่อง "การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก" ครั้งที่ 3
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
25 มี.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2563
สัมมนา “ติวเข้ม...เจาะตลาดเมียนมา” (ภายใต้โครงการสัมมนา “ติวเข้ม...เจาะตลาดเวียดนาม ลาว เมียนมา”)
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
6 มี.ค. 2563 - 6 มี.ค. 2563
สัมมนา “ติวเข้ม...เจาะตลาดสปป.ลาว” (ภายใต้โครงการสัมมนา “ติวเข้ม...เจาะตลาดเวียดนาม ลาว เมียนมา”)
จำนวนที่เปิดรับ 500 ราย
20 ก.พ. 2563 - 20 ก.พ. 2563
จัดทัพธุรกิจความงามไทยไปตลาดโลก
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
18 ก.พ. 2563 - 18 ก.พ. 2563
สัมมนา “ติวเข้ม...เจาะตลาดเวียดนาม” (ภายใต้โครงการสัมมนา “ติวเข้ม...เจาะตลาดเวียดนาม ลาว เมียนมา”)
จำนวนที่เปิดรับ 500 ราย
16 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563
การพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวสู่การส่งออก (Customized Course - หลักสูตรรายพื้นที่) จังหวัดนราธิวาส
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
6 ก.พ. 2563 - 6 ก.พ. 2563
โครงการ สินค้าดอยออนไลน์ขายสู่ตลาดโลก ณ จังหวัดเชียงราย
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
30 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563
โครงการยกระดับการค้านครสวรรค์สู่ประตูการค้าระหว่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
28 ม.ค. 2563 - 29 ม.ค. 2563
"ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA" รุ่น 3 @กรุงเทพฯ
จำนวนที่เปิดรับ 400 ราย
17 ม.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2563
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสู่สากล ความรู้พื้นฐานในการส่งออก กิจกรรมพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ ปี2 จังหวัดสงขลา
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
15 ม.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Train the Trainers พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
13 ม.ค. 2563 - 14 ม.ค. 2563
เรื่อง "การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก" ครั้งที่ 2
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
6 ม.ค. 2563 - 24 ม.ค. 2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ส่งออกอัจฉริยะ ภาคเหนือ (Smart Exporter)
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย