ค้นหากิจกรรม
v
v
ค้นหา
 
20 ธ.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสู่สากล ความรู้พื้นฐานในการส่งออก กิจกรรมพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ ปี2 จังหวัดเชียงราย
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
28 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562
เรื่อง "การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก" ครั้งที่ 1
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
25 พ.ย. 2562 - 25 พ.ย. 2562
ขยายโอกาสจำหน่ายอะไหล่ยนต์บนอีเบย์ "AUTOMOTIVE GO GLOBAL"
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
19 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562
โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ “การต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล”
จำนวนที่เปิดรับ 500 ราย
12 ก.ย. 2562 - 12 ก.ย. 2562
“ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ ผลักดันเศรษฐกิจการค้าชายแดน” ณ จังหวัดมุกดาหาร
จำนวนที่เปิดรับ 70 ราย
11 ก.ย. 2562 - 11 ก.ย. 2562
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากล
จำนวนที่เปิดรับ 600 ราย
30 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562
ยกระดับธุรกิจแปรรูปสู่การค้าระหว่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
16 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562
โครงการสัมมนา “ติวเข้ม...รู้ลึก รู้จริง รู้ใจลาว”
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
15 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562
การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก (15-16 สค.62)
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
6 ส.ค. 2562 - 9 ส.ค. 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA ครั้งที่ 5
จำนวนที่เปิดรับ 250 ราย
5 ส.ค. 2562 - 5 ส.ค. 2562
เทคนิคการเจาะตลาดสินค้าออแกนิคสหรัฐให้ประสบความสำเร็จ
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
1 ส.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ำยุคใหม่ หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่น 2 (กทม)
จำนวนที่เปิดรับ 400 ราย
30 ก.ค. 2562 - 30 ก.ค. 2562
การเงินออนไลน์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ Online Payment
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
25 ก.ค. 2562 - 25 ก.ค. 2562
โครงการสัมมนา “ติวเข้ม...รู้ลึก รู้จริง รู้ใจเวียดนาม”
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
18 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562
โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ - กระบี่
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
8 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 135
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
2 ก.ค. 2562 - 4 ก.ค. 2562
โครงการ 60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
27 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562
เจาะอาหรับยุคใหม่ ผ่านสัมพันธ์การค้าไทย-บาห์เรน
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
20 มิ.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2562
เรื่อง “เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 6/2562
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
17 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562
โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ - ราชบุรี
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
5 มิ.ย. 2562 - 6 มิ.ย. 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ายุคใหม่ หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่น 2 (จังหวัดขอนแก่น)
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
4 มิ.ย. 2562 - 4 มิ.ย. 2562
โอกาสทางการค้าและการลงทุนกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (เม็กซิโก ชิลี เปรู โคลอมเบีย)
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
28 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562
โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ - ลำปาง
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
21 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562
การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
14 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA ครั้งที่ 3
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
14 พ.ค. 2562 - 16 พ.ค. 2562
ค่ายอบรมแบบเข้มข้นเตรียมความพร้อมแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
13 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562
โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ - นครสวรรค์
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
8 พ.ค. 2562 - 8 พ.ค. 2562
IP กับ ผู้ประกอบการยุคใหม่
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
8 พ.ค. 2562 - 8 พ.ค. 2562
โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ - กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
3 พ.ค. 2562 - 3 พ.ค. 2562
โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ - อุบลราชธานี
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
29 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562
สานฝันสตาร์ทอัพไทยสู่สากล
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
25 เม.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 17
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
23 เม.ย. 2562 - 24 เม.ย. 2562
เรื่อง “เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 5/2562
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
1 เม.ย. 2562 - 1 ส.ค. 2562
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2562
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
25 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562
โครงการส่งเสริมนักธุรกิจไทยแสวงหาโอกาสการค้า การลงทุน และดำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
18 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562
ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 134
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
12 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA ครั้งที่ 2
จำนวนที่เปิดรับ 317 ราย
27 ก.พ. 2562 - 17 เม.ย. 2562
การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ Digital Marketing for Entrepreneur
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
21 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562
โครงสัมมนาหัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่น 2 (จังหวัดจันทบุรี)
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
15 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
โครงการสัมมนา “ติวเข้ม...รู้ลึก รู้จริง รู้ใจกัมพูชา”
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
14 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก 2019
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
29 ม.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ำยุคใหม่ หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่น 2 (จังหวัดเชียงราย)
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
15 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
อีคอมเมิร์ซ วีค
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
9 ม.ค. 2562 - 9 ม.ค. 2562
โครงการ “เปิดบ้าน DITP (Open House)”
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
8 ม.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2562
สัมมนา “ฮ่องกง : โอกาสทางการค้าสินค้าไทยสู่ตลาดโลก”
จำนวนที่เปิดรับ 250 ราย
3 ม.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562
93673_Test
จำนวนที่เปิดรับ 1 ราย