ค้นหากิจกรรม
v
v
ค้นหา
 
2 ธ.ค. 2563 - 3 ธ.ค. 2563
เรื่อง "การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก" ครั้งที่ 1/2564
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
31 ต.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการค้าออนไลน์สู่ตลาดโลก หลักสูตร "เกษตรผลิต พาณิชย์ขาย ออนไลน์ทั่วโลก" ภายใต้แนวคิด เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
26 ต.ค. 2563 - 28 ต.ค. 2563
SMEs ตามทันเทคโนโลยีดิจิทัล
จำนวนที่เปิดรับ 250 ราย
10 ก.ย. 2563 - 10 ก.ย. 2563
การเสวนาเปิดตัวโครงการหลักสูตร The Guru ปันความรู้ จากกูรูสู่ภูมิภาค
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
9 ก.ย. 2563 - 9 ก.ย. 2563
โครงการเสวนา “เชื่อมสายใย Smart Exporter” ครั้งที่ 2
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
1 ก.ย. 2563 - 1 ก.ย. 2563
ภาษาอังกฤษพิชิตตลาดดิจิทัล (ออนไลน์ผ่านระบบ zoom)
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
31 ส.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ New Faces สินค้าไลฟ์สไตล์ไทยสู่ตลาดโลก
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
24 ส.ค. 2563 - 25 ส.ค. 2563
โครงการเสวนา “รู้กฎก่อนรุกจีน เจาะลึกปัญหาข้อพิพาทการค้าและการรักษาทรัพย์สินทางปัญญาในจีน”
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
20 ส.ค. 2563 - 20 ส.ค. 2563
Online Export Clinic :การเสริมสร้างความรู้ในตลาดสินค้าอาหารสำหรับกลุ่ม Food Service ในสหรัฐฯ (ผ่านระบบ ZOOM Meeting)
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
17 ส.ค. 2563 - 21 ส.ค. 2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 138 (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
13 ส.ค. 2563 - 15 ส.ค. 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup ภูมิภาคเหนือ (ถิ่นเหนือไทย ก้าวไกลสู่สากล)
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
11 ส.ค. 2563 - 20 ส.ค. 2563
“เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก” ภายใต้แนวคิด เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด (เรียนออนไลน์)
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
4 ส.ค. 2563 - 7 ส.ค. 2563
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2563 ระยะ 1 ภาคเหนือ (ออนไลน์)
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
4 ส.ค. 2563 - 19 ส.ค. 2563
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์(Export Clinic)ออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม
จำนวนที่เปิดรับ 552 ราย
3 ส.ค. 2563 - 3 ส.ค. 2563
โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไทยที่มีนวัตกรรมและอัตลักษณ์ไทย (T-STYLE) ในรูปแบบ Digital Fair บนแพลตฟอร์ม MOM (Maison & Objet & More) 2020
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
23 ก.ค. 2563 - 23 ก.ค. 2563
Online Export Clinic : พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มฮีสแปนิคในการใช้ของตกแต่งบ้าน/ของขวัญและของที่ระลึก และเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโชคลาง (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
21 ก.ค. 2563 - 22 ก.ค. 2563
ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA (สินค้าศักยภาพกรุงเทพฯ และปริมณฑล) (ผ่านระบบ ZOOM)
จำนวนที่เปิดรับ 400 ราย
21 ก.ค. 2563 - 22 ก.ค. 2563
เรื่อง “เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 2/2563
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
17 ก.ค. 2563 - 22 ก.ย. 2563
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO)
จำนวนที่เปิดรับ 1500 ราย
14 ก.ค. 2563 - 14 ก.ค. 2563
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2563 ระยะ 1 ภาคตะวันออก (ออนไลน์)
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
13 ก.ค. 2563 - 3 ส.ค. 2563
ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart Exporter รุ่นที่ 19 (ออนไลน์)
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
1 ก.ค. 2563 - 1 ก.ค. 2563
โครงการสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า Train the Trainers by NEA : NEA TALK (ออนไลน์ : ZOOM) กทม.
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
24 มิ.ย. 2563 - 26 พ.ค. 2563
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2563 ระยะ 2 ภาคใต้ (ออนไลน์)
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
24 มิ.ย. 2563 - 26 มิ.ย. 2563
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ออนไลน์ ระยะ 2 ภาคตะวันออก
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
23 มิ.ย. 2563 - 25 มิ.ย. 2563
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2563 (ภาคใต้) ระยะที่ 1 (ออนไลน์)
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
19 มิ.ย. 2563 - 19 มิ.ย. 2563
โครงการสัมมนาออนไลน์ "สูตรสำเร็จ...ค้าออนไลน์ขายทั่วไทยไปทั่วโลก"
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
17 มิ.ย. 2563 - 18 มิ.ย. 2563
ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA (สินค้าศักยภาพจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง) (ZOOM)
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
15 มิ.ย. 2563 - 19 มิ.ย. 2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 137
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
4 มิ.ย. 2563 - 17 มิ.ย. 2563
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ออนไลน์ เดือนมิถุนายน
จำนวนที่เปิดรับ 520 ราย
25 พ.ค. 2563 - 29 พ.ค. 2563
test_ePayment_ฝึกอบรมและสัมมนา
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
20 พ.ค. 2563 - 21 พ.ค. 2563
ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA (สินค้าศักยภาพจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันตก)(ZOOM)
จำนวนที่เปิดรับ 250 ราย
13 พ.ค. 2563 - 14 พ.ค. 2563
เรื่อง “เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 1/2563
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
13 พ.ค. 2563 - 14 พ.ค. 2563
SMART FARMER ออนไลน์สู่ตลาดโลก (กลุ่มสินค้าศักยภาพจังหวัดร้อยเอ็ดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
20 เม.ย. 2563 - 24 เม.ย. 2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 136
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
15 เม.ย. 2563 - 17 เม.ย. 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Train the Trainers พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า จังหวัดภูเก็ต
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
30 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
เรื่อง "การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก" ครั้งที่ 3
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
25 มี.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2563
สัมมนา “ติวเข้ม...เจาะตลาดเมียนมา” (ภายใต้โครงการสัมมนา “ติวเข้ม...เจาะตลาดเวียดนาม ลาว เมียนมา”)
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
13 มี.ค. 2563 - 13 มี.ค. 2563
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสู่สากล ความรู้พื้นฐานในการส่งออก กิจกรรมพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ ปี2 จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
6 มี.ค. 2563 - 6 มี.ค. 2563
สัมมนา “ติวเข้ม...เจาะตลาดสปป.ลาว” (ภายใต้โครงการสัมมนา “ติวเข้ม...เจาะตลาดเวียดนาม ลาว เมียนมา”)
จำนวนที่เปิดรับ 500 ราย
3 มี.ค. 2563 - 4 มี.ค. 2563
“ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่น 3 @ตรัง
จำนวนที่เปิดรับ 250 ราย
27 ก.พ. 2563 - 27 ก.พ. 2563
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
จำนวนที่เปิดรับ 500 ราย
20 ก.พ. 2563 - 20 ก.พ. 2563
จัดทัพธุรกิจสุขภาพและความงามไทยไปตลาดโลก
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
19 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563
โครงการ 60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก รุ่นที่ 3
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
18 ก.พ. 2563 - 18 ก.พ. 2563
สัมมนา “ติวเข้ม...เจาะตลาดเวียดนาม” (ภายใต้โครงการสัมมนา “ติวเข้ม...เจาะตลาดเวียดนาม ลาว เมียนมา”)
จำนวนที่เปิดรับ 500 ราย
16 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563
การพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวสู่การส่งออก (Customized Course - หลักสูตรรายพื้นที่) จังหวัดนราธิวาส
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
12 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Train the Trainers พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า (อุบลราชธานี)
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
6 ก.พ. 2563 - 6 ก.พ. 2563
โครงการ สินค้าดอยออนไลน์ขายสู่ตลาดโลก ณ จังหวัดเชียงราย
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
30 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563
โครงการยกระดับการค้านครสวรรค์สู่ประตูการค้าระหว่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
28 ม.ค. 2563 - 29 ม.ค. 2563
"ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA" รุ่น 3 @กรุงเทพฯ
จำนวนที่เปิดรับ 400 ราย
17 ม.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2563
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสู่สากล ความรู้พื้นฐานในการส่งออก กิจกรรมพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ ปี2 จังหวัดสงขลา
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
15 ม.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Train the Trainers พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า (เชียงใหม่)
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
13 ม.ค. 2563 - 14 ม.ค. 2563
เรื่อง "การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก" ครั้งที่ 2
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
6 ม.ค. 2563 - 24 ม.ค. 2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ส่งออกอัจฉริยะ ภาคเหนือ (Smart Exporter)
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ ไม่จำกัดจำนวน
1 ม.ค. 2563 - 1 ม.ค. 2564
หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยเครื่องมือทางการค้าและตราสัญลักษณ์
จำนวนที่เปิดรับ ไม่จำกัดจำนวน
1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2566
หลักสูตรการคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก
จำนวนที่เปิดรับ ไม่จำกัดจำนวน