ค้นหากิจกรรม
v
v
ค้นหา
 
18 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562
โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ - กระบี่
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
17 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562
โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ - ราชบุรี
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
28 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562
โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ - ลำปาง
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
21 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562
การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
14 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA ครั้งที่ 3
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
13 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562
โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ - นครสวรรค์
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
8 พ.ค. 2562 - 8 พ.ค. 2562
IP กับ ผู้ประกอบการยุคใหม่
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
8 พ.ค. 2562 - 8 พ.ค. 2562
โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ - กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
3 พ.ค. 2562 - 3 พ.ค. 2562
โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ - อุบลราชธานี
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
25 เม.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 17
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
23 เม.ย. 2562 - 24 เม.ย. 2562
เรื่อง “เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 5/2562
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
25 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562
โครงการส่งเสริมนักธุรกิจไทยแสวงหาโอกาสการค้า การลงทุน และดำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
18 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562
ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 134
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
12 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA ครั้งที่ 2
จำนวนที่เปิดรับ 317 ราย
27 ก.พ. 2562 - 17 เม.ย. 2562
การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ Digital Marketing for Entrepreneur
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
21 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562
โครงสัมมนาหัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่น 2
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
15 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
โครงการสัมมนา “ติวเข้ม...รู้ลึก รู้จริง รู้ใจกัมพูชา”
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
14 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก 2019
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
29 ม.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ำยุคใหม่ หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่น 2
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
15 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
อีคอมเมิร์ซ วีค
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
9 ม.ค. 2562 - 9 ม.ค. 2562
โครงการ “เปิดบ้าน DITP (Open House)”
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
8 ม.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2562
สัมมนา “ฮ่องกง : โอกาสทางการค้าสินค้าไทยสู่ตลาดโลก”
จำนวนที่เปิดรับ 250 ราย