ค้นหากิจกรรม
v
v
ค้นหา
 
12 ก.ค. 2564 - 16 ก.ค. 2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 140 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
7 พ.ค. 2564 - 28 พ.ค. 2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 20 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (ออนไลน์)
จำนวนที่เปิดรับ 70 ราย
27 เม.ย. 2564 - 28 เม.ย. 2564
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 (จังหวัดภูเก็ต)
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
21 เม.ย. 2564 - 21 เม.ย. 2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go-Inter
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
25 มี.ค. 2564 - 25 มิ.ย. 2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ SMART CONTENT ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
15 มี.ค. 2564 - 19 มี.ค. 2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 139
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
17 ก.พ. 2564 - 18 ก.พ. 2564
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 จังหวัดน่าน (ถ่ายทอดสดผ่าน Zoom)
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
26 ม.ค. 2564 - 26 ม.ค. 2564
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2564
จำนวนที่เปิดรับ 450 ราย