ค้นหากิจกรรม
v
v
ค้นหา
 
15 มี.ค. 2564 - 19 มี.ค. 2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 139
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
4 มี.ค. 2564 - 5 มี.ค. 2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การคำนวณต้นต้น และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก" ครั้งที่ 2
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
17 ก.พ. 2564 - 18 ก.พ. 2564
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 จังหวัดน่าน (ถ่ายทอดสดผ่าน Zoom)
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
26 ม.ค. 2564 - 26 ม.ค. 2564
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2564
จำนวนที่เปิดรับ 450 ราย