ค้นหากิจกรรม
v
v
ค้นหา
 
7 ก.ย. 2564 - 9 ก.ย. 2564
โครงการ 60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก รุ่นที่ 5
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
6 ก.ย. 2564 - 6 ก.ย. 2564
โครงการสร้างนักบ่มเพาะทางการค้า ครั้งที่ 4
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
24 ส.ค. 2564 - 24 ส.ค. 2564
โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ระยะ 1 ภาคเหนือ
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
24 ส.ค. 2564 - 26 ส.ค. 2564
โครงการ 60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก รุ่นที่ 4
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
19 ส.ค. 2564 - 19 ส.ค. 2564
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2564 ระยะ 4 (รวม 3 ภาค)
จำนวนที่เปิดรับ 75 ราย
17 ส.ค. 2564 - 20 ส.ค. 2564
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปี 2564 ครั้งที่ 15 (ผ่าน Zoom / Webinar)
จำนวนที่เปิดรับ 1000 ราย
16 ส.ค. 2564 - 16 ส.ค. 2564
โครงการสร้างนักบ่มเพาะทางการค้า ครั้งที่ 3
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
5 ส.ค. 2564 - 5 ส.ค. 2564
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ภูมิภาคตะวันออกกลาง
จำนวนที่เปิดรับ 35 ราย
5 ส.ค. 2564 - 5 ส.ค. 2564
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ภูมิภาคจีน (รวมไต้หวัน)
จำนวนที่เปิดรับ 81 ราย
5 ส.ค. 2564 - 5 ส.ค. 2564
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ภูมิภาคแอฟริกา
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
4 ส.ค. 2564 - 4 ส.ค. 2564
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ภูมิภาคยุโรป + รัสเซีย (รวม CIS)
จำนวนที่เปิดรับ 65 ราย
3 ส.ค. 2564 - 5 ส.ค. 2564
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปี 2564 ครั้งที่ 14 (ผ่าน Zoom / Webinar)
จำนวนที่เปิดรับ 1000 ราย
2 ส.ค. 2564 - 2 ส.ค. 2564
โครงการสร้างนักบ่มเพาะทางการค้า ครั้งที่ 2
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
26 ก.ค. 2564 - 29 ก.ค. 2564
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปี 2564 ครั้งที่ 13 (ผ่าน Zoom / Webinar)
จำนวนที่เปิดรับ 1000 ราย
22 ก.ค. 2564 - 23 ก.ค. 2564
โครงการสัมมนา "ยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่" ครั้งที่ 3
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
20 ก.ค. 2564 - 20 ก.ค. 2564
โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Lorom Local to Global (YELG) ระยะ 1 ภาคใต้
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
19 ก.ค. 2564 - 22 ก.ค. 2564
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปี 2564 ครั้งที่ 12 (ผ่าน Zoom / Webinar)
จำนวนที่เปิดรับ 1000 ราย
16 ก.ค. 2564 - 16 ก.ค. 2564
โครงการสร้างนักบ่มเพาะทางการค้า ครั้งที่ 1
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
13 ก.ค. 2564 - 16 ก.ค. 2564
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปี 2564 ครั้งที่ 11 (ผ่าน Zoom / Webinar)
จำนวนที่เปิดรับ 1000 ราย
13 ก.ค. 2564 - 22 ก.ค. 2564
โครงการสัมมนาหลักสูตร “เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ออนไลน์ทั่วโลก” รุ่นที่ 2 ภายใต้นโยบาย“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
8 ก.ค. 2564 - 9 ก.ค. 2564
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม (ถ่ายทอดสดผ่าน Zoom)
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
7 ก.ค. 2564 - 9 ก.ค. 2564
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2564 (ภาคตะวันออก) ระยะ 3 ชลบุรี
จำนวนที่เปิดรับ 31 ราย
6 ก.ค. 2564 - 9 ก.ค. 2564
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปี 2564 ครั้งที่ 10 (ผ่าน Zoom / Webinar)
จำนวนที่เปิดรับ 1000 ราย
2 ก.ค. 2564 - 2 ก.ค. 2564
โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ระยะ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
1 ก.ค. 2564 - 2 ก.ค. 2564
โครงการสัมมนา "ยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่" ครั้งที่ 2
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
23 มิ.ย. 2564 - 25 มิ.ย. 2564
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2564 (ภาคใต้) ระยะ 3 สงขลา (หาดใหญ่)
จำนวนที่เปิดรับ 24 ราย
17 มิ.ย. 2564 - 22 มิ.ย. 2564
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปี 2564 ครั้งที่ 9 (ผ่าน Zoom / Webinar)
จำนวนที่เปิดรับ 1000 ราย
15 มิ.ย. 2564 - 17 มิ.ย. 2564
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2564 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระยะ 3 อุดร
จำนวนที่เปิดรับ 23 ราย
8 มิ.ย. 2564 - 11 มิ.ย. 2564
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปี 2564 ครั้งที่ 8 (ผ่าน Zoom / Webinar)
จำนวนที่เปิดรับ 1000 ราย
1 มิ.ย. 2564 - 4 มิ.ย. 2564
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปี 2564 ครั้งที่ 7 (ผ่าน Zoom / Webinar)
จำนวนที่เปิดรับ 1000 ราย
27 พ.ค. 2564 - 30 พ.ค. 2564
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปี 2564 ครั้งที่ 6 (ผ่าน Zoom / Webinar)
จำนวนที่เปิดรับ 1000 ราย
10 พ.ค. 2564 - 1 มิ.ย. 2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 20 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จำนวนที่เปิดรับ 70 ราย
27 เม.ย. 2564 - 28 เม.ย. 2564
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 (จังหวัดภูเก็ต) (ออนไลน์)
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
21 เม.ย. 2564 - 21 เม.ย. 2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go-Inter
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
8 เม.ย. 2564 - 9 เม.ย. 2564
โครงการสัมมนา "ยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่" ครั้งที่ 1
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
3 เม.ย. 2564 - 15 ก.ย. 2564
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปี 2564 สำหรับผู้ประกอบการ นิติบุคคล และบุคคลทั่วไป (ผ่าน VLearn)
จำนวนที่เปิดรับ 1000 ราย
3 เม.ย. 2564 - 15 ก.ย. 2564
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO)
จำนวนที่เปิดรับ 1000 ราย
25 มี.ค. 2564 - 25 มิ.ย. 2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Content
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
15 มี.ค. 2564 - 19 มี.ค. 2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 139
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
17 ก.พ. 2564 - 18 ก.พ. 2564
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 จังหวัดน่าน (ถ่ายทอดสดผ่าน Zoom)
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
26 ม.ค. 2564 - 26 ม.ค. 2564
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2564 (ระยะ 1)
จำนวนที่เปิดรับ 450 ราย