โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 138 (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
17 สิงหาคม 2563 - 21 สิงหาคม 2563
ประเภท : ฝึกอบรม
จำนวนเปิดรับ : 100 ราย
ห้ามพลาด!! กับโอกาสความรู้เน้นๆ ในเดือนสิงหาคม รุ่นสุดท้ายของปี 2563 แล้วจ้า

ถ้าคุณพร้อมเราก็พร้อมไปกับโครงการความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 138 ที่จะได้เรียนรู้ไปกับวิทยากรมากความสามารถและประสบการณ์ อาทิ

คุณสมชนะ กังวารจิตต์
นักออกแบบที่มีชื่อเสียง ได้รับ
รางวัลระดับโลกมากมาย
เจ้าของบริษัท prompt design

คุณพรชัย พัวพัฒนขจร
เจ้าของแบรนด์อากิโกะ
ผู้ส่งออกที่มากประสบการณ์

ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ดีแคส
ผู้ส่งออกที่มากประสบการณ์
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดอบรม/สัมมนา :
17 สิงหาคม 2563 - 21 สิงหาคม 2563
วันที่รับสมัคร :
29 มิถุนายน 2563 - 19 สิงหาคม 2563
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
100
สถานที่จัดกิจกรรม :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
แผนที่ :
รายละเอียดกิจกรรม :
ห้ามพลาด!! กับโอกาสความรู้เน้นๆ ในเดือนสิงหาคม รุ่นสุดท้ายของปี 2563 แล้วจ้า

ถ้าคุณพร้อมเราก็พร้อมไปกับโครงการความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 138 ที่จะได้เรียนรู้ไปกับวิทยากรมากความสามารถและประสบการณ์ อาทิ

คุณสมชนะ กังวารจิตต์
นักออกแบบที่มีชื่อเสียง ได้รับ
รางวัลระดับโลกมากมาย
เจ้าของบริษัท prompt design

คุณพรชัย พัวพัฒนขจร
เจ้าของแบรนด์อากิโกะ
ผู้ส่งออกที่มากประสบการณ์

ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ดีแคส
ผู้ส่งออกที่มากประสบการณ์
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 138 (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
คำบรรยายภาพรวมวิชา : ห้ามพลาด‼️ กับโอกาสความรู้เน้นๆ ในเดือนสิงหาคม รุ่นสุดท้ายของปี 2563 แล้วจ้า

ถ้าคุณพร้อมเราก็พร้อมไปกับโครงการความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 138 ที่จะได้เรียนรู้ไปกับวิทยากรมากความสามารถและประสบการณ์ อาทิ

👍🏻คุณสมชนะ กังวารจิตต์
นักออกแบบที่มีชื่อเสียง ได้รับ
รางวัลระดับโลกมากมาย
เจ้าของบริษัท prompt design

คุณพรชัย พัวพัฒนขจร
เจ้าของแบรนด์อากิโกะ
ผู้ส่งออกที่มากประสบการณ์

ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ดีแคส
ผู้ส่งออกที่มากประสบการณ์

รายละเอียดวิชา : ห้ามพลาด‼️ กับโอกาสความรู้เน้นๆ ในเดือนสิงหาคม รุ่นสุดท้ายของปี 2563 แล้วจ้า

ถ้าคุณพร้อมเราก็พร้อมไปกับโครงการความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 138 ที่จะได้เรียนรู้ไปกับวิทยากรมากความสามารถและประสบการณ์ อาทิ

👍🏻คุณสมชนะ กังวารจิตต์
นักออกแบบที่มีชื่อเสียง ได้รับ
รางวัลระดับโลกมากมาย
เจ้าของบริษัท prompt design

คุณพรชัย พัวพัฒนขจร
เจ้าของแบรนด์อากิโกะ
ผู้ส่งออกที่มากประสบการณ์

ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ดีแคส
ผู้ส่งออกที่มากประสบการณ์

อาจารย์/วิทยากร :
1. นายสมชนะ กังวารจิตต์
2. คุณพรชัย พัวพัฒนขจร
3. คุณดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง

ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 17/08/2020 เวลา 09:00 น. ถึง 21/08/2020 เวลา 18:00 น. ห้อง : ห้องสัมมนา 4 Auditorium Room
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร :
ท่านละ 1,500.00 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
เบอร์โทรติดต่อ :
0917344125 คุณแวน
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ย้อนกลับ