ค้นหากิจกรรม
v
v
v
กลุ่มงานกิจกรรม
หมวดหมู่สินค้าหลัก
ประเทศ
v
v
v
 
ค้นหา
ค้นหาขั้นสูง
 
21 ก.พ. 2564 - 25 ก.พ. 2564
งานแสดงสินค้า GULFOOD 2021
จำนวนที่เปิดรับ 132 ราย
 
2 ธ.ค. 2563 - 3 ธ.ค. 2563
เรื่อง "การคำนวณต้นทุน และการต...
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
16 พ.ย. 2563 - 19 พ.ย. 2563
MEDICA 2020
จำนวนที่เปิดรับ 9 ราย
 
9 พ.ย. 2563 - 13 พ.ย. 2563
โครงการกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้...
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
5 พ.ย. 2563 - 10 พ.ย. 2563
China International Import Exp...
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
 
3 พ.ย. 2563 - 5 พ.ย. 2563
งานแสดงสินค้า AAPEX 2020
จำนวนที่เปิดรับ 19 ราย
 
18 ต.ค. 2563 - 22 ต.ค. 2563
Sial 2020
จำนวนที่เปิดรับ 134 ราย
29 ก.ย. 2563 - 1 ต.ค. 2563
โครงการงานแสดงสินค้า NXTAsia 2...
จำนวนที่เปิดรับ 6 ราย
22 ก.ย. 2563 - 26 ก.ย. 2563
นิทรรศการประชาสัมพันธ์และคูหาเ...
จำนวนที่เปิดรับ 16 ราย
22 ก.ย. 2563 - 26 ก.ย. 2563
งานแสดงสินค้าอาหาร 2563
จำนวนที่เปิดรับ 500 ราย
18 ก.ย. 2563 - 20 ต.ค. 2563
โครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม...
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
 
8 ก.ย. 2563 - 12 ก.ย. 2563
งานแสดงสินค้า AUTOMECHANIKA 20...
จำนวนที่เปิดรับ 14 ราย
7 ก.ย. 2563 - 14 ก.ย. 2563
โครงการนำนักออกแบบแฟชั่นเข้าร่...
จำนวนที่เปิดรับ 6 ราย
21 ส.ค. 2563 - 23 ส.ค. 2563
Top Thai Brands 2020 ณ เมืองเจ...
จำนวนที่เปิดรับ 34 ราย
19 ส.ค. 2563 - 22 ส.ค. 2563
Top Thai Brands 2020 ณ กรุงธาก...
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
7 ส.ค. 2563 - 9 ส.ค. 2563
Top Thai Brands 2020 ณ เมืองเจ...
จำนวนที่เปิดรับ 34 ราย
6 ส.ค. 2563 - 9 ส.ค. 2563
Top Thai Brands 2020 Hochiminh...
จำนวนที่เปิดรับ 132 ราย
14 ก.ค. 2563 - 14 ก.ค. 2563
โครงการเจาะตลาดกลุ่มสินค้า Sup...
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
9 ก.ค. 2563 - 12 ก.ค. 2563
Top Thai Brands 2020 Hanoi Vie...
จำนวนที่เปิดรับ 60 ราย
4 ก.ค. 2563 - 6 ก.ค. 2563
Top Thai Brands 2020 ณ เมืองละ...
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
18 มิ.ย. 2563 - 21 มิ.ย. 2563
Mini Thailand Week 2020 , Cebu...
จำนวนที่เปิดรับ 32 ราย
7 มิ.ย. 2563 - 9 มิ.ย. 2563
งานแสดงสินค้า AUTOMECHANIKA DU...
จำนวนที่เปิดรับ 25 ราย
7 พ.ค. 2563 - 10 พ.ค. 2563
คูหาประชาสัมพันธ์และคูหาเจรจาก...
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
20 มี.ค. 2563 - 22 มี.ค. 2563
Top Thai Brands 2020 ณ เมืองปู...
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
12 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563
Top Thai Brands 2020 Yangon My...
จำนวนที่เปิดรับ 68 ราย
12 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563
Top Thai Brands 2020 ณ เมืองจั...
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
6 มี.ค. 2563 - 8 มี.ค. 2563
Top Thai Brands 2020 ณ กรุงโคล...
จำนวนที่เปิดรับ 35 ราย
5 มี.ค. 2563 - 8 มี.ค. 2563
Mini Thailand Week 2020 , Mani...
จำนวนที่เปิดรับ 75 ราย
5 มี.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2563
โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ...
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
4 มี.ค. 2563 - 8 มี.ค. 2563
Top Thai Brands 2020 Vientiane...
จำนวนที่เปิดรับ 140 ราย
6 ก.พ. 2563 - 9 ก.พ. 2563
Top Thai Brands 2020 Phnompenh...
จำนวนที่เปิดรับ 90 ราย
5 ก.พ. 2563 - 9 ก.พ. 2563
Mini Thailand Week 2020 แขวงหล...
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
1 ม.ค. 2563 - 1 ม.ค. 2564
หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้...
จำนวนที่เปิดรับ 500 ราย
1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2566
หลักสูตรการคำนวณต้นทุนและการตั...
จำนวนที่เปิดรับ 1000 ราย
25 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562
งานแสดงสินค้า THE BIG 5 SHOW 2...
จำนวนที่เปิดรับ 23 ราย
5 พ.ย. 2562 - 7 พ.ย. 2562
งานแสดงสินค้า AAPEX 2019
จำนวนที่เปิดรับ 19 ราย
25 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2563
แผนการจัดแสดงสินค้า Top Thai B...
จำนวนที่เปิดรับ 0 ราย
21 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562
The 16th China-ASEAN Expo (CAE...
จำนวนที่เปิดรับ 157 ราย
21 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุ...
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
1 ส.ค. 2562 - 4 ส.ค. 2562
Thailand Week 2019 Singapore
จำนวนที่เปิดรับ 55 ราย
11 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562
Mini Thailand Week 2019 จาการ์...
จำนวนที่เปิดรับ 25 ราย
7 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562
โครงการจัดคณะผู้แทนการค้าสร้าง...
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
22 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุ...
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
10 มิ.ย. 2562 - 12 มิ.ย. 2562
AUTOMECHANIKA DUBAI 2019
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
 
4 เม.ย. 2562 - 6 เม.ย. 2562
Australian Auto Aftermarket Ex...
จำนวนที่เปิดรับ 9 ราย
3 เม.ย. 2562 - 6 เม.ย. 2562
โครงการจัด Thailand Halal Pavi...
จำนวนที่เปิดรับ 11 ราย
3 เม.ย. 2562 - 7 เม.ย. 2562
Mini Thailand Week 2019 แขวงอุ...
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
11 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562
คณะผู้แทนการค้าสินค้าฮาลาลเยือ...
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
28 ก.พ. 2562 - 3 มี.ค. 2562
Thailand Week 2019, Manila Phi...
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
26 พ.ย. 2561 - 29 พ.ย. 2561
THE BIG 5 SHOW 2018
จำนวนที่เปิดรับ 23 ราย
11 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562
แผนการจัดงานแสดงสินค้า Top Tha...
จำนวนที่เปิดรับ 0 ราย
12 ก.ย. 2561 - 16 ก.ย. 2561
Thailand Week 2018 ณ เมืองโกลก...
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
1 ก.ย. 2561 - 3 ก.ย. 2561
Thailand Week 2018 เมืองการาจี...
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
10 ส.ค. 2561 - 12 ส.ค. 2561
Thailand Week 2018 ณ เมืองเจนไ...
จำนวนที่เปิดรับ 35 ราย
23 ก.ค. 2561 - 25 ก.ค. 2561
Thailand Week 2018 กรุงเตหะราน...
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
7 มิ.ย. 2561 - 9 มิ.ย. 2561
Thailand Week 2018 ณ เมืองมุมไ...
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
7 มิ.ย. 2561 - 9 มิ.ย. 2561
Thailand Week 2018 ณ เมืองมุมไ...
จำนวนที่เปิดรับ 60 ราย
2 พ.ค. 2561 - 6 พ.ค. 2561
Mini Thailand Week 2018 Salava...
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
23 เม.ย. 2561 - 26 เม.ย. 2561
Thailand Week 2018 ณ กรุงธากา ...
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
1 มี.ค. 2561 - 4 มี.ค. 2561
Mini Thailand Week 2018, Manil...
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย