MIDDLE EAST DESIGN & HOSPITALTIY WEEEK 2019
17 กันยายน 2562 - 19 กันยายน 2562
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 12 ราย
เป็นงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่เน้น Interior Design ที่จัดพร้อมกัน 7 งาน เป็นครั้งที่ 1
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
17 กันยายน 2562 - 19 กันยายน 2562
วันที่รับสมัคร :
3 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
Dubai World Trade Centre, Dubai, United Arab Emirates
กลุ่มสินค้า :
1. FURNITURE
2. HOME DECOR
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
12 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
20000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่เน้น Interior Design ที่จัดพร้อมกัน 7 งาน เป็นครั้งที่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวอรวรรณ ชัยกำพลเลิศ
เบอร์โทรติดต่อ :
025078334
เอกสารประกอบกิจกรรม :
Application Form_MIDDLE EAST DESIGN & HOSPITALITY WEEK 2019.pdf
Company Profile.pdf
Factsheet - MIDDLE EAST DESIGN & HOSPITALITY WEEK 2019.pdf
ครุฑเชิญสมัคร-MIDDLE EAST DESIGN & HOSPITALITY WEEK 2019.pdf
ข้อปฏิบัติและข้อกำหนดในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ.pdf
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ.pdf
คู่มือการสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ.pdf
คู่มือการลืมรหัสผ่านหรือกำหนดรหัสผ่านใหม่.pdf
คู่มือการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน Pay in Slip.pdf
หมายเหตุ :
บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมฯ จะต้องเป็นบริษัทที่เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok อย่างน้อย 2 ครั้ง หรือสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562
ย้อนกลับ