งานแสดงสินค้า Gulfood 2020
16 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 131 ราย
เป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจการค้าเท่านั้น ไม่จำหน่ายปลีก
**ไม่รวมสินค้าอาหารทะเลทุกชนิด**
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
16 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่รับสมัคร :
8 กรกฎาคม 2562 - 10 กันยายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
Dubai World Trade Centre (DWTC), DUBAI, United Arab Emirates
กลุ่มสินค้า :
1. อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
131 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจการค้าเท่านั้น ไม่จำหน่ายปลีก
**ไม่รวมสินค้าอาหารทะเลทุกชนิด**
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวอาภาภรณ์ อมรรัตน์
2. นางสาวฐิติภรณ์ ฐิตวิริยาภรณ์
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8357, 02-507-8306
เอกสารประกอบกิจกรรม :
Application Form.pdf
Company profile.pdf
ข้อมูลงานแสดงสินค้า Gulfood 2020.pdf
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือก.pdf
คู่มือลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงาน.pdf
ตัวอย่างงบแยกรายได้ส่งออก (Export Certificate).pdf
หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Gulfood 2020.pdf
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Gulfood 2020.pdf
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือ(Analysis & Health Certificate) จากกรมวิชาการเกษตร.pdf
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือ (Analysis & Health Certificate) จากกรมประมง.pdf
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือ (Analysis & Health Certificate) จากกรมปศุสัตว์.pdf
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือ(Analysis & Health Certificate) จากกรมควบคุมโรค.pdf
หนังสือนำ VISA.pdf
ประชุมเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Gulfood 2020.pdf
วาระการประชุมเตรียมความพร้อม 2020.pdf
World Food - Rashid Hall Exhibitor Layout.pdf
Pulses&Grains - Zabeel 2 Exhibitor Layout.pdf
Beverage - Zabeel 4 Exhibitor Layout.pdf
Booth Dimension.pdf
World Food -- GF20 Halls SR, SM 18.12.19.pdf
Beverage -- GF20 Za'abeel Halls 4 - 6 & Plaza 17.12.19.pdf
World Food -- หมายเลขคูหาอัพเดต.pdf
Beverage-- หมายเลขคูหาอัพเดต.pdf
Pulses&Grains -- หมายเลขคูหาอัพเดต.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ