งานแสดงสินค้า MIHAS 2020
1 เมษายน 2563 - 4 เมษายน 2563
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 15 ราย
งานแสดงสินค้า MIHAS เป็นงานแสดงสินค้าฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย ครอบคลุมสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรเกี่ยวกับการผลิตอาหารและบรรจุภัณฑ์ ท่องเที่ยว และ Islamic Banking นอกจากนี้ ยังมีการจัดการเจรจาธุรกิจ และการประชุม/เสวนา นานาชาติ ควบคู่กันไปด้วย
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
1 เมษายน 2563 - 4 เมษายน 2563
วันที่รับสมัคร :
13 พฤศจิกายน 2562 - 10 มกราคม 2563
สถานที่จัดกิจกรรม :
Malaysia International Trade & Exhibition Center (MITEC), Kuala Lumpur, KUALA LUMPUR, MALAYSIA
กลุ่มสินค้า :
1. สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
2. ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
3. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
15 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรม :
งานแสดงสินค้า MIHAS เป็นงานแสดงสินค้าฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย ครอบคลุมสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรเกี่ยวกับการผลิตอาหารและบรรจุภัณฑ์ ท่องเที่ยว และ Islamic Banking นอกจากนี้ ยังมีการจัดการเจรจาธุรกิจ และการประชุม/เสวนา นานาชาติ ควบคู่กันไปด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวอรธิรา พัฒนสัตยวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8356, 02-507-8337
เอกสารประกอบกิจกรรม :
1. คู่มือผู้ประกอบการ.pdf
2. ใบสมัคร เข้าร่วมงาน ตปท สินค้าอาหาร.pdf
3. Company Profile.pdf
4. งบแยกรายได้ส่งออก (Export Certificate).pdf
5. Fact_Sheet Fair.pdf
6.เอกสารแนะนาการสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ.pdf
7. ระเบียบและเงื่อนไขการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ.pdf
8. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการฯ.pdf
หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน MIHAS.pdf
คู่มือ.pdf
หนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ Analyis & Health Certificate_กรมวิชาการเกษตร.p
หนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ Analyis & Health Certificate_กรมปศุสัตว์.pdf
หนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ Analyis & Health Certificate_กรมประมง.pdf
หนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ Analyis & Health Certificate_กรมควบคุมโรค.pdf
หลักเกณฑ์-ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมงาน.pdf
หมายเหตุ :
-
ย้อนกลับ