งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562
แชร์
ราคาตามโปรโมชั่น
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค
ไทย
17 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
1000 ราย
งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ซึ่งเป็นการรวมการจัดงานแสดงสินค้า 3 งาน ได้แก่ งานแสดงสินค้า BIFF&BIL งานแสดงสินค้า BIG+BIH และงานแสดงสินค้า TIFF เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ซื้อและรูปแบบการดำเนินธุรกิจไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน และเป็นเวทีในการเจรจาการค้าระหว่างผู้ผลิต/ ผู้ส่งออกสินค้าและบริการของไทยกับผู้ซื้อ สร้างโอกาสในการขยายตลาดการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย และเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคอาเซียน
ราคาตามโปรโมชั่น
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
1. Company Profile/Resume
ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
FASHION & LEATHER DESIGN HALL FURNITURE GIFTS HOUSEWARE INTERNATIONAL CLMV
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
นายชัพพล โรจนเสน
นางสาวอรวรรณ ชัยกำพลเลิศ
นางสาวศิรินันท์ วัฒนวิทย์
นายชนา นงเยาว์
0 2507 8361 , 02 507 8364 , 02 507 8401 , 02 507 8
-
ย้อนกลับ