การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการขอรับตรา T Mark ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 5
8 กรกฎาคม 2565 - 8 กรกฎาคม 2565
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : 35 ราย
กิจกรรม " T MARK ONLINE CLINIC" ให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัวในรูปแบบออนไลน์ พร้อมแนะนำเทคนิคการรับสมัคร T Mark เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และ Exim Bank โดยมีหัวข้อให้คำปรึกษาดังนี้
1. คลินิก T Mark
2. คลินิก การเป็นสมาชิกกรมฯ (DITP 1169)
3. คลินิก มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 -2563)
4. คลินิก มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
5. คลีนิก การดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ( Circular Economy : CE )
6. คลินิก การดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (CSR-DIW Clinic)
7. คลินิก สิทธิมนุษชนและสิทธิเสรีภาพ (Rights and Liberties Protection Department Clinic)
8. คลินิก สินเชื่อเพื่อการลงทุน/สินเชื่อเพื่อขยายการผลิต (EXIM Bank Clinic)
ปิดรับสมัครแล้ว
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
8 กรกฎาคม 2565 - 8 กรกฎาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
21 พฤศจิกายน 2565 - 21 พฤศจิกายน 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
ออนไลน์ (Online)
กลุ่มสินค้า :
ไม่ระบุกลุ่มสินค้า
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
35 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
กิจกรรม " T MARK ONLINE CLINIC" ให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัวในรูปแบบออนไลน์ พร้อมแนะนำเทคนิคการรับสมัคร T Mark เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และ Exim Bank โดยมีหัวข้อให้คำปรึกษาดังนี้
1. คลินิก T Mark
2. คลินิก การเป็นสมาชิกกรมฯ (DITP 1169)
3. คลินิก มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 -2563)
4. คลินิก มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
5. คลีนิก การดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ( Circular Economy : CE )
6. คลินิก การดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (CSR-DIW Clinic)
7. คลินิก สิทธิมนุษชนและสิทธิเสรีภาพ (Rights and Liberties Protection Department Clinic)
8. คลินิก สินเชื่อเพื่อการลงทุน/สินเชื่อเพื่อขยายการผลิต (EXIM Bank Clinic)
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
-
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8272 (อนัญชนา) , 02 507 8279 (พชระ)
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ :
คุณแอนนา 064 784 1864
คุณศุภนุช 064 827 2164
คุณนนท์พรรณ 097 113 7384
คุณปณิตา 096 352 9907
คุณนันธิดา 095 054 2249
ย้อนกลับ