โครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution)
26 กรกฎาคม 2565 - 27 กรกฎาคม 2565
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : 300 ราย
ศูนย์กลางการให้บริการและให้คำแนะนำด้านโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบของศูนย์ให้บริการเคลื่อนที่ไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศโดยรวบรวมผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในสาขาต่างๆ มาให้บริการ รวมถึงสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศของไทยและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
- กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ
- กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์
สมัครเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.tradelogistics.go.th/cross

- กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ
1. ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการส่งออก
2. เอกสารสำหรับการส่งออก
3. การขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
4. การขนส่งสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูประหว่่างประเทศ
5. การขนส่งสินค้าทั่วไประหว่างประเทศ
6. การขนส่งสินค้าควบคุมอุณภูมิ
7. การขนส่งสำหรับ e-commerce ระหว่างประเทศ
8. การให้บริการคลังสินค้าแบบครบวงจร
9. การขนส่งสินค้าภายในประเทศ
10. การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

- กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ใน 3 กลุ่มผู้ให้บริการ
- การขนส่งสินค้าทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- การขนส่งสำหรับ E-commerce ระหว่างประเทศ
- คลังสินค้าแบบครบวงจร

กำหนดการจัดกิจกรรม
วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอด ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง
วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า จังหวัดหนองคาย
วันที่ 26 -27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
26 กรกฎาคม 2565 - 27 กรกฎาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
22 มิถุนายน 2565 - 20 กรกฎาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง และออนไลน์ (Hybrid)
กลุ่มสินค้า :
1. บริการจัดเก็บและคลังสินค้า
2. การให้บริการทางโลจิสติกส์
3. บริการให้คำปรึกษา
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
300 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
ศูนย์กลางการให้บริการและให้คำแนะนำด้านโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบของศูนย์ให้บริการเคลื่อนที่ไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศโดยรวบรวมผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในสาขาต่างๆ มาให้บริการ รวมถึงสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศของไทยและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
- กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ
- กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์
สมัครเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.tradelogistics.go.th/cross

- กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ
1. ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการส่งออก
2. เอกสารสำหรับการส่งออก
3. การขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
4. การขนส่งสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูประหว่่างประเทศ
5. การขนส่งสินค้าทั่วไประหว่างประเทศ
6. การขนส่งสินค้าควบคุมอุณภูมิ
7. การขนส่งสำหรับ e-commerce ระหว่างประเทศ
8. การให้บริการคลังสินค้าแบบครบวงจร
9. การขนส่งสินค้าภายในประเทศ
10. การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

- กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ใน 3 กลุ่มผู้ให้บริการ
- การขนส่งสินค้าทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- การขนส่งสำหรับ E-commerce ระหว่างประเทศ
- คลังสินค้าแบบครบวงจร

กำหนดการจัดกิจกรรม
วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอด ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง
วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า จังหวัดหนองคาย
วันที่ 26 -27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวอิษยา อนิวรรตน์
เบอร์โทรติดต่อ :
02 5078422
เอกสารประกอบกิจกรรม :
รายละเอียดโครงการ Cross Border Logistics Solution.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม