งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2565 (ฺBangkok RHVAC 2022)
7 กันยายน 2565 - 10 กันยายน 2565
ประเภท : งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 150 ราย
โครงการงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2565 (Bangkok RHVAC 2022)
จัดพร้อมกับ งานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2565 (Bangkok E&E 2022)
ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2565
- วันเจราจาธุรกิจ : 7-8 กันยายน 2565 (เวลา 10.00-18.00 น.)
- วันจำหน่ายปลีก : 9-10 กันยายน 2565 (เวลา 10.00-18.00 น.)
สถานที่จัดงาน : อาคาร 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
สมัครเข้าร่วมงาน RHVAC :
E-mail sales@bangkokrhvac.com โทร. 092 424 0066
สมัครเข้าร่วมงาน E&E :
E-mail ftieeaic@gmail.com โทร. 086 374 2522
ปิดรับสมัครแล้ว
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
7 กันยายน 2565 - 10 กันยายน 2565
วันที่รับสมัคร :
1 กรกฎาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง และออนไลน์ (Hybrid)
กลุ่มสินค้า :
1. AIR-CONDITIONING UNIT & SYSTEM
2. REFRIGERATION
3. EQUIPMENT PARTS & MATERIALS
4. TOOL & INSTRUMENTS
5. VENTILATION & HEATING
6. OTHER
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
500 คูหา
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ราคาตามโปรโมชั่น
รายละเอียดกิจกรรม :
โครงการงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2565 (Bangkok RHVAC 2022)
จัดพร้อมกับ งานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2565 (Bangkok E&E 2022)
ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2565
- วันเจราจาธุรกิจ : 7-8 กันยายน 2565 (เวลา 10.00-18.00 น.)
- วันจำหน่ายปลีก : 9-10 กันยายน 2565 (เวลา 10.00-18.00 น.)
สถานที่จัดงาน : อาคาร 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
สมัครเข้าร่วมงาน RHVAC :
E-mail sales@bangkokrhvac.com โทร. 092 424 0066
สมัครเข้าร่วมงาน E&E :
E-mail ftieeaic@gmail.com โทร. 086 374 2522
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาววรจิต บุษบา
2. นายอลงกรณ์ โพธิ์พรม
เบอร์โทรติดต่อ :
0 2507 8308, 0 2507 8374-8
เอกสารประกอบกิจกรรม :
Application Form TH_Final.pdf
Application From EN_Final.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. Company Profile/Resume
2. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
3. โบว์ชัวสินค้า
หมายเหตุ :
ขยายเวลาสมัครเข้าร่วมงานจนถึงวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565
ย้อนกลับ