งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 67
7 กันยายน 2565 - 11 กันยายน 2565
ประเภท : งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 700 ราย
ระยะเวลา :
- วันที่จัดงาน: วันพุธที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565
- วันเจรจาธุรกิจ: วันพุธที่ 7 – วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
เวลา 10.00 – 18.00 น.
- วันจำหน่ายปลีก : วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
เวลา 10.00 – 18.00 น.
และวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565
เวลา 10.00 – 17.00 น.
3.4 วัตุประสงค์
- เพื่อให้งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ BGJF เป็นเวทีการค้าสำคัญของไทยใน การส่งเสริม ขยายตลาด
- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทยที่มีศักยภาพในการผลิต การออกแบบ และการส่งออกได้มีโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมนักออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานของตนเองเพิ่มขึ้น
- เพื่อเป็นช่องทางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียที่เปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาการค้าและพบปะผู้นำเข้าจากต่างประเทศ
- เพื่อตอบสนองนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
7 กันยายน 2565 - 11 กันยายน 2565
วันที่รับสมัคร :
17 พฤษภาคม 2565 - 4 สิงหาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ,นนทบุรี ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. COSTUME & FASHION JEWELRY
2. DIAMONDS
3. DISPLAY & PACKAGING
4. EQUIPMENT & TOOLS
5. FINE JEWELRY
6. GEMSTONES
7. GOLD JEWELRY
8. JEWELRY PARTS
9. MACHINERY
10. PEARLS
11. SILVER JEWELRY
12. SYNTHETIC STONES
13. PRECIOUS METALS
14. INTERNATIONAL PAVILION
15. OTHERS
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
1800 คูหา
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ราคาตามโปรโมชั่น
รายละเอียดกิจกรรม :
ระยะเวลา :
- วันที่จัดงาน: วันพุธที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565
- วันเจรจาธุรกิจ: วันพุธที่ 7 – วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
เวลา 10.00 – 18.00 น.
- วันจำหน่ายปลีก : วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
เวลา 10.00 – 18.00 น.
และวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565
เวลา 10.00 – 17.00 น.
3.4 วัตุประสงค์
- เพื่อให้งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ BGJF เป็นเวทีการค้าสำคัญของไทยใน การส่งเสริม ขยายตลาด
- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทยที่มีศักยภาพในการผลิต การออกแบบ และการส่งออกได้มีโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมนักออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานของตนเองเพิ่มขึ้น
- เพื่อเป็นช่องทางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียที่เปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาการค้าและพบปะผู้นำเข้าจากต่างประเทศ
- เพื่อตอบสนองนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาว นิรมล ช้างเย็นฉ่ำ
2. นางสาวกมลทิพย์ ทิพย์บุญ
3. นางสาวชยธร บำรุงศรี
เบอร์โทรติดต่อ :
8366/8313/8328
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ