กิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ (Business Matching Bootcamp)
9 มิถุนายน 2565 - 5 สิงหาคม 2565
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : 40 ราย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) มีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อพัฒนาบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ผู้ให้บริการออกแบบรุ่นใหม่ ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้า/บริการนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า และนำไปสู่การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการบริการออกแบบให้เป็นบริการสนับสนุนหรือกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
9 มิถุนายน 2565 - 5 สิงหาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
13 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
ออนไลน์ (Online)
กลุ่มสินค้า :
ไม่ระบุกลุ่มสินค้า
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
40 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) มีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อพัฒนาบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ผู้ให้บริการออกแบบรุ่นใหม่ ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้า/บริการนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า และนำไปสู่การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการบริการออกแบบให้เป็นบริการสนับสนุนหรือกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศ
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
-
เบอร์โทรติดต่อ :
เอกสารประกอบกิจกรรม :
Business Matching Bootcamp_ เอกสารประกอบการสมัคร.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม