งานแสดงสินค้าอาหาร 2565
24 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565
ประเภท : งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 500 ราย
งานแสดงสินค้าอาหาร 2565
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
24 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ,นนทบุรี ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง และออนไลน์ (Hybrid)
กลุ่มสินค้า :
1. FOOD TECHNOLOGY
2. COFFEE & TEA
3. DRINKS
4. FINE FOOD
5. FOOD SERVICE
6. FROZEN FOOD
7. FRUITS & VEGETABLES
8. HALAL MARKET
9. MEAT & POULTRY
10. ORGANIC MARKET
11. RICE
12. SEAFOOD
13. SWEETS & CONFECTIONERY
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
1500 คูหา
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
งานแสดงสินค้าอาหาร 2565
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวปิยธิดา
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8316
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ