งานโลจิสติกส์เสมือนจริงและเจรจาธุรกิจออนไลน์ (TILOG VE 2022)
24 สิงหาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2565
ประเภท : งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 50 ราย
ขอเชิญผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสมัครเข้าร่วมเป็น Exhibitor ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงและจับคู่เจรจาธุรกิจ (TILOG VE 2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.tilog-ve.com
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2565
** ไม่มีค่าใช้จ่าย**

ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ทาง www.tradelogistics.go.th/th/activity
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
24 สิงหาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
20 มิถุนายน 2565 - 10 กรกฎาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
ออนไลน์ (Online)
กลุ่มสินค้า :
1. MATERIAL HANDLING
2. WAREHOUSE & LOADING
3. LOGISTICS IT & E-LOGISTICS
4. PACKING
5. TRANSPORTATION & LOGISTICS SERVICE PROVIDERS
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
50 คูหา
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
ขอเชิญผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสมัครเข้าร่วมเป็น Exhibitor ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงและจับคู่เจรจาธุรกิจ (TILOG VE 2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.tilog-ve.com
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2565
** ไม่มีค่าใช้จ่าย**

ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ทาง www.tradelogistics.go.th/th/activity
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวอิษยา อนิวรรตน์
2. นางสาวบุญตา มะหา
3. นางสาวรวิภา อากาศโชติ
4. นางสาวกมลพร ไพศาล
เบอร์โทรติดต่อ :
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. Company Profile
2. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
ไม่ระบุ
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม