โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าแฟชั่นในต่างประเทศ ในงาน CENTRESTAGE 2022 ฮ่องกง
9 กันยายน 2565 - 11 กันยายน 2565
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : 40 ราย
DITP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการแฟชั่นเข้าร่วมการจัดแสดงสินค้า ในงาน CENTRESTAGE 2022 “Asia’s Fashion Spotlight” ณ ฮ่องกง วันที่ 9-11 ก.ย. 2022

โอกาสในการเจาะตลาดฮ่องกง ผ่านการจัดแสดงสินค้าและเจรจาการค้าออนไลน์ภายใต้ Thailand Pavilion และการจัด Thai Fashion Show

เอกสารประกอบการสมัคร ผ่าน DITP DRIVE
1) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
2) Company Profile /Look book
3) รูปภาพของสินค้าที่พร้อมส่งไปเข้าร่วมงาน
ปิดรับสมัคร: วันจันทร์ที่ 25/07/65

กำหนดการจัดงาน: วันที่ 9 – 11 กันยายน 2565 ณ Hong Kong Convention & Exhibition Centre
• กรกฎาคม 2565 เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ
• สิงหาคม 2565 1) คัดเลือกสินค้าและประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ (วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565)
2) ขนส่งสินค้าไปยังงานแสดง (วันที่ 8-15 สิงหาคม 2565)
• วันที่ 9-11 กันยายน 2565 จัดงาน และกิจกรรม Online Business Matching
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) เป็นผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น
2) เป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา
3) เป็นผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าไทย
4) เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาของกรมฯ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
1) มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด และความครบถ้วนของข้อมูลในการสมัคร
2) มีศักยภาพและความพร้อมในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และในการเข้าร่วมงาน CENTRESTAGE 2022 “Asia’s Fashion Spotlight”
3) กรมขอสงวนสิทธิ์ให้กรม และคณะผู้จัดงาน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก โดยพิจารณาจากรูปแบบของสินค้า ความเหมาะสมกับงาน และตลาดฮ่องกงและจีน และประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด

กรมรับผิดชอบ: ค่าการจัด Thai Fashion Show ค่าเช่าพื้นที่ ค่าออกแบบ/ตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่านายแบบ/นางแบบ ค่าขนส่งและดูแลสินค้าแฟชั่นไป-กลับไทย ค่าสื่อออนไลน์และออฟไลน์
ผู้ประกอบการ: ไม่มีค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขการรับสมัคร
1) กรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฯ จะโดยกรณีใดก็ตามกรมฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมของกรมฯ ตามที่เห็นสมควรในโอกาสต่อไป
2) ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกำหนดการของโครงการฯ
3) ผู้สมัครยินยอมให้กรมฯ ใช้ข้อมูลในการสมัคร ใช้ดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 507 8322, 8385
หรือ fashion.ditp@gmail.com
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
9 กันยายน 2565 - 11 กันยายน 2565
วันที่รับสมัคร :
19 กรกฎาคม 2565 - 25 กรกฎาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
Hong Kong Convention & Exhibiton Centre, Hong Kong ,Hong Kong ,ฮ่องกง
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง และออนไลน์ (Hybrid)
กลุ่มสินค้า :
1. เส้นใยธรรมชาติ/นุ่น
2. ผ้าฝ้าย
3. ไหมผ้ายืด
4. ด้ายเย็บผ้า
5. ผ้า
6. เส้นใยประดิษฐ์
7. หัตถกรรมพื้นบ้าน
8. เส้นไหมทำมาจากขนสัตว์
9. อื่นๆ
10. เสื้อผ้าทอ
11. เสื้อผ้าทอไม่มีรอยต่อ
12. เสื้อผ้าแบบถัก
13. อุปกรณ์เย็บเสื้อผ้า
14. เสื้อผ้าผู้ชาย
15. เสื้อผ้าผู้หญิง
16. เสื้อผ้าเด็ก
17. เสื้อผ้าลำลอง
18. เสื้อผ้าหนังเทียม
19. อื่นๆ
20. เครื่องประดับเสื้อผ้า
21. เครื่องประดับผม
22. เครื่องประดับชุดแฟนซี/เทศกาล
23. เครื่องประดับชุดเจ้าสาว
24. อื่นๆ
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
40 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
DITP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการแฟชั่นเข้าร่วมการจัดแสดงสินค้า ในงาน CENTRESTAGE 2022 “Asia’s Fashion Spotlight” ณ ฮ่องกง วันที่ 9-11 ก.ย. 2022

โอกาสในการเจาะตลาดฮ่องกง ผ่านการจัดแสดงสินค้าและเจรจาการค้าออนไลน์ภายใต้ Thailand Pavilion และการจัด Thai Fashion Show

เอกสารประกอบการสมัคร ผ่าน DITP DRIVE
1) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
2) Company Profile /Look book
3) รูปภาพของสินค้าที่พร้อมส่งไปเข้าร่วมงาน
ปิดรับสมัคร: วันจันทร์ที่ 25/07/65

กำหนดการจัดงาน: วันที่ 9 – 11 กันยายน 2565 ณ Hong Kong Convention & Exhibition Centre
• กรกฎาคม 2565 เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ
• สิงหาคม 2565 1) คัดเลือกสินค้าและประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ (วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565)
2) ขนส่งสินค้าไปยังงานแสดง (วันที่ 8-15 สิงหาคม 2565)
• วันที่ 9-11 กันยายน 2565 จัดงาน และกิจกรรม Online Business Matching
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) เป็นผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น
2) เป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา
3) เป็นผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าไทย
4) เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาของกรมฯ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
1) มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด และความครบถ้วนของข้อมูลในการสมัคร
2) มีศักยภาพและความพร้อมในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และในการเข้าร่วมงาน CENTRESTAGE 2022 “Asia’s Fashion Spotlight”
3) กรมขอสงวนสิทธิ์ให้กรม และคณะผู้จัดงาน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก โดยพิจารณาจากรูปแบบของสินค้า ความเหมาะสมกับงาน และตลาดฮ่องกงและจีน และประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด

กรมรับผิดชอบ: ค่าการจัด Thai Fashion Show ค่าเช่าพื้นที่ ค่าออกแบบ/ตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่านายแบบ/นางแบบ ค่าขนส่งและดูแลสินค้าแฟชั่นไป-กลับไทย ค่าสื่อออนไลน์และออฟไลน์
ผู้ประกอบการ: ไม่มีค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขการรับสมัคร
1) กรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฯ จะโดยกรณีใดก็ตามกรมฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมของกรมฯ ตามที่เห็นสมควรในโอกาสต่อไป
2) ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกำหนดการของโครงการฯ
3) ผู้สมัครยินยอมให้กรมฯ ใช้ข้อมูลในการสมัคร ใช้ดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 507 8322, 8385
หรือ fashion.ditp@gmail.com
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาววริศา จินาไหม
2. นางสาวเจริญขวัญ รัตนเพ็ชร
เบอร์โทรติดต่อ :
025078322
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์สินค้า.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
ไม่ระบุ

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ