โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าสุขภาพความงามและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องไปเจรจาการค้า ณ ประเทศเวียดนาม
22 กุมภาพันธ์ 2566 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : คณะผู้แทนการค้าไทยเยือนต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 20 ราย
เป็นการจัดทำนัดหมายเจรจาการค้ากับนักธุรกิจ/หาลู่ทางขยายการค้าการลงทุน
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
22 กุมภาพันธ์ 2566 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
HANOI ,Hanoi ,เวียดนาม
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. สุขภาพ ความงาม และสปา
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
20 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นการจัดทำนัดหมายเจรจาการค้ากับนักธุรกิจ/หาลู่ทางขยายการค้าการลงทุน
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวนิวิมาน์ ชลาภักดี
2. นายอภิชัย ไขระวิ
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8441, 8432
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หนังสือครุฑสำหรับเชิญชวนเข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนฯ ไปเจรจาที่เวียดนาม.pdf
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. ทะเบียนธุรกิจ
5. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. สำเนาการเป็นสมาชิกกรม (ถ้ามี)
หมายเหตุ :
หมายเหตุ: ***โปรดอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ตรงตามหัวข้อที่กำหนด ดังนี้
1. หัวข้อ: ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ >> ให้ใช้เอกสารที่ทางกรมฯ แนบมาให้ กรอกรายละเอียดทั้งใบสมัคร และ Company Profile
2. หัวข้อ: Company Profile >> ให้ผู้สมัครอัพโหลด Company Profile ของบริษัทตนเอง (เช่น การแนะนำบริษัท สินค้าของบริษัท ฯลฯ) เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
3. หัวข้อ: Catalogue/Brochure หรือรูปภาพสินค้า >> ให้อัพโหลดโบว์ชัวร์ หรือรูปภาพรายละเอียดของสินค้าของบริษัท
4. หัวข้อ: ทะเบียนธุรกิจ >>ในที่นี้หมายถึง "หนังสือรับรองนิติบุคคล" ของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจัดงาน (หากเกิน 6 เดือนสามารถติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อขอหนังสือรับรองดังกล่าวทางออนไลน์ได้)
5. หัวข้อ: สำเนารับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง >> หมายถึง "หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์" (Certificate of Free Sale : CFS) ที่ยังไม่หมดอายุ

สอบถามเพิ่มเติม:
02 507 8441, 8432 คุณนิวิมาน์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ย้อนกลับ