เปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ : ตลาดซาอุดิอาระเบีย ครั้งที่ 2
7 ธันวาคม 2565 - 7 ธันวาคม 2565
ประเภท : สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 200 ราย
"Update สถานการณ์การค้า/การลงทุนทิศทางการค้า การลงทุนเทคนิคการเข้าสู่ตลาดซาอุดีอาระเบีย"
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
7 ธันวาคม 2565 - 7 ธันวาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
22 พฤศจิกายน 2565 - 5 ธันวาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
ออนไลน์ (Online)
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
200 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
"Update สถานการณ์การค้า/การลงทุนทิศทางการค้า การลงทุนเทคนิคการเข้าสู่ตลาดซาอุดีอาระเบีย"
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : เปิดโลกการค้ากับฑูตพาณิชย์ : ตลาดซาอุดีอาระเบีย ครั้งที่ 2
คำบรรยายภาพรวมวิชา : เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงแนวโน้มความต้องการของตลาดและสินค้าในตลาดตะวันออกกลาง โดยเฉพาะตลาดซาอุดิอาระเบีย และสามารถนำความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศไปปรับใช้ ในธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดวิชา : "๊Update สถานการณ์การค้า/การลงทุนทิศทางการค้า การลงทุนเทคนิคการเข้าสู่ตลาดซาอุดีอาระเบีย"
อาจารย์/วิทยากร :
1. นายอภิชาติ ประเสริฐกุล
ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 07/12/2022 เวลา 11:00 น. ถึง 07/12/2022 เวลา 12:00 น. ห้อง : ห้องสัมมนา 4 Auditorium Room
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)

1. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
2. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
2. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
เบอร์โทรติดต่อ :
1169 กด 1
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ท่านที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จะได้รับ SMS หรือ E-mail ตอบกลับ เป็นการยื่นยันว่าท่านได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม