Top Thai Brands Hainan 2023
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
Top Thai Brands
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
Hainan International Convention and Exhibition Center
จีน
11 เม.ย. 2566 - 15 เม.ย. 2566
3 ม.ค. 2566 - 3 ก.พ. 2566
20 ราย
รายละเอียดกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อ << เอกสารประกอบกิจกรรม << ข้อมูลการรับสมัครเข้าร่วมงาน (Factsheet งาน Top Thai Brands Hainan 2023)
สินค้ากลุ่มเป้าหมาย (Non Food)
1. สินค้าไลฟ์สไตล์
2. สินค้าสุขภาพและความงาม
3. ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. Company Profile/Resume
2. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
3. ทะเบียนธุรกิจ
4. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
1. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. สำเนาการเป็นสมาชิกกรม
3. เอกสารรับรองการส่งออก
ข้อมูลการรับสมัครเข้าร่วมงาน (Factsheet งาน Top Thai Brands Hainan 2023).pdf
Brochure แนะนำงานแสดงสินค้า Hainan Expo 2023.pdf
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเข้าเลือกผู้เข้าร่วมงาน.pdf
company profile.pdf
ข้อปฎิบัติและข้อกำหนด ภายในงาน.pdf
company profile (Autofill Form).pdf
Hainan International Convention and Exhibition Center ,Hainan ,จีน
1. กรุณาศึกษาข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อความที่มีการเน้นด้วยสีหรือตัวหนา
2. กรุณาระบุ E-mail ผู้ประสานงานที่ติดต่อได้ ในกรณีต้องติดต่อผ่านโทรศัพท์เจ้าหน้าที่จะใช้เบอร์ 02-507-4208 ติดต่อผู้ประกอบการเป็นหลัก
3. หากพบปัญหาระบบการสมัคร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่กรม 1169 แจ้งชื่องาน และปัญหาที่พบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไข
4. หากระบบขึ้นว่า "ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ" หมายถึง ผ่านการตรวจสอบเอกสาร และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มิได้หมายถึงได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน
สินค้าเครื่องสำอางค์/ของใช้ส่วนตัว/ยา สินค้าเฟอร์นิเจอร์ สินค้ากระเป๋า / รองเท้า / ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม งานบริการการค้า แฟชั่น-เสื้อผ้า อัญมณีและเครื่องประดับเงิน
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
นางสาวปิยะริดา กิตติวรกาล
02-507-8230
-
ย้อนกลับ