Top Thai Brands Hainan 2023
11 เมษายน 2566 - 15 เมษายน 2566
ประเภท : Top Thai Brands
จำนวนเปิดรับ : 20 ราย
รายละเอียดกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อ << เอกสารประกอบกิจกรรม << ข้อมูลการรับสมัครเข้าร่วมงาน (Factsheet งาน Top Thai Brands Hainan 2023)
สินค้ากลุ่มเป้าหมาย (Non Food)
1. สินค้าไลฟ์สไตล์
2. สินค้าสุขภาพและความงาม
3. ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
11 เมษายน 2566 - 15 เมษายน 2566
วันที่รับสมัคร :
3 มกราคม 2566 - 3 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
Hainan International Convention and Exhibition Center ,Hainan ,จีน
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. สินค้าเครื่องสำอางค์/ของใช้ส่วนตัว/ยา
2. สินค้าเฟอร์นิเจอร์
3. สินค้ากระเป๋า / รองเท้า / ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
4. สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม
5. งานบริการการค้า
6. แฟชั่น-เสื้อผ้า
7. อัญมณีและเครื่องประดับเงิน
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
20 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อ << เอกสารประกอบกิจกรรม << ข้อมูลการรับสมัครเข้าร่วมงาน (Factsheet งาน Top Thai Brands Hainan 2023)
สินค้ากลุ่มเป้าหมาย (Non Food)
1. สินค้าไลฟ์สไตล์
2. สินค้าสุขภาพและความงาม
3. ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวปิยะริดา กิตติวรกาล
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8230
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ข้อมูลการรับสมัครเข้าร่วมงาน (Factsheet งาน Top Thai Brands Hainan 2023).pdf
Brochure แนะนำงานแสดงสินค้า Hainan Expo 2023.pdf
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเข้าเลือกผู้เข้าร่วมงาน.pdf
company profile.pdf
ข้อปฎิบัติและข้อกำหนด ภายในงาน.pdf
company profile (Autofill Form).pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. Company Profile/Resume
2. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
3. ทะเบียนธุรกิจ
4. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. สำเนาการเป็นสมาชิกกรม
3. เอกสารรับรองการส่งออก
หมายเหตุ :
1. กรุณาศึกษาข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อความที่มีการเน้นด้วยสีหรือตัวหนา
2. กรุณาระบุ E-mail ผู้ประสานงานที่ติดต่อได้ ในกรณีต้องติดต่อผ่านโทรศัพท์เจ้าหน้าที่จะใช้เบอร์ 02-507-4208 ติดต่อผู้ประกอบการเป็นหลัก
3. หากพบปัญหาระบบการสมัคร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่กรม 1169 แจ้งชื่องาน และปัญหาที่พบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไข
4. หากระบบขึ้นว่า "ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ" หมายถึง ผ่านการตรวจสอบเอกสาร และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มิได้หมายถึงได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน
ย้อนกลับ