โครงการส่งเสริมสินค้าที่มีการออกแบบดีสู่ตลาดโลกในงาน Milan Design Week 2023
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
Tortona
อิตาลี
18 เม.ย. 2566 - 23 เม.ย. 2566
29 ธ.ค. 2565 - 26 ม.ค. 2566
30 ราย
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กำหนดนำสินค้าที่มีการออกแบบดีสู่ตลาดโลกในงาน Milan Design Week 2023 ระหว่างวันที่ 18 - 23 เมษายน 2566 ณ กรุงมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็น Creative Hub of Asia เพื่อสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าในมิติของสินค้าและบริการที่มีการออกแบบดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน Soft Power ของไทยในเวทีโลก นำเสนอจุดเด่นของสินค้าไทย เช่น สินค้าสร้างสรรค์ตามแนวคิด BCG Economy / Creative Economy สินค้า/บริการที่สอดคล้องกับแนวโน้มเมกะเทรนด์ที่สอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นไทย ศิลปะ วัฒนธรรมไทย สร้างการจดจำสินค้าไทย/ ประเทศไทยสร้างกระแสนิยมไทยที่ยั่งยืนในระดับสากล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. Company Profile
2. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
3. โบว์ชัวสินค้า
4. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
1. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
รายละเอียดโครงการ Milan Design Week 2023 สำหรับ ผปก final.pdf
Tortona ,Milan ,อิตาลี
เอกสารบังคับ
1. Company Profile หรือ CV หรือ Designer's Profile
2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ *ใช้แบบฟอร์มตามเอกสารประกอบโครงการ
3. รูปภาพสินค้า
สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าสิ่งทอภายในบ้าน สินค้าเฟอร์นิเจอร์ สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
นางสาวเพลินพิศ นิตรมร
นางสาวพัชรินทร์ วงษ์วาส
025078260
-
ย้อนกลับ