โครงการส่งเสริมสินค้าที่มีการออกแบบดีสู่ตลาดโลกในงาน Milan Design Week 2023
18 เมษายน 2566 - 23 เมษายน 2566
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : 30 ราย
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กำหนดนำสินค้าที่มีการออกแบบดีสู่ตลาดโลกในงาน Milan Design Week 2023 ระหว่างวันที่ 18 - 23 เมษายน 2566 ณ กรุงมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็น Creative Hub of Asia เพื่อสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าในมิติของสินค้าและบริการที่มีการออกแบบดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน Soft Power ของไทยในเวทีโลก นำเสนอจุดเด่นของสินค้าไทย เช่น สินค้าสร้างสรรค์ตามแนวคิด BCG Economy / Creative Economy สินค้า/บริการที่สอดคล้องกับแนวโน้มเมกะเทรนด์ที่สอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นไทย ศิลปะ วัฒนธรรมไทย สร้างการจดจำสินค้าไทย/ ประเทศไทยสร้างกระแสนิยมไทยที่ยั่งยืนในระดับสากล
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
18 เมษายน 2566 - 23 เมษายน 2566
วันที่รับสมัคร :
29 ธันวาคม 2565 - 26 มกราคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
Tortona ,Milan ,อิตาลี
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน
2. สินค้าสิ่งทอภายในบ้าน
3. สินค้าเฟอร์นิเจอร์
4. สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
30 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กำหนดนำสินค้าที่มีการออกแบบดีสู่ตลาดโลกในงาน Milan Design Week 2023 ระหว่างวันที่ 18 - 23 เมษายน 2566 ณ กรุงมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็น Creative Hub of Asia เพื่อสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าในมิติของสินค้าและบริการที่มีการออกแบบดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน Soft Power ของไทยในเวทีโลก นำเสนอจุดเด่นของสินค้าไทย เช่น สินค้าสร้างสรรค์ตามแนวคิด BCG Economy / Creative Economy สินค้า/บริการที่สอดคล้องกับแนวโน้มเมกะเทรนด์ที่สอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นไทย ศิลปะ วัฒนธรรมไทย สร้างการจดจำสินค้าไทย/ ประเทศไทยสร้างกระแสนิยมไทยที่ยั่งยืนในระดับสากล
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวเพลินพิศ นิตรมร
2. นางสาวพัชรินทร์ วงษ์วาส
เบอร์โทรติดต่อ :
025078260
เอกสารประกอบกิจกรรม :
รายละเอียดโครงการ Milan Design Week 2023 สำหรับ ผปก final.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. Company Profile
2. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
3. โบว์ชัวสินค้า
4. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
หมายเหตุ :
เอกสารบังคับ
1. Company Profile หรือ CV หรือ Designer's Profile
2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ *ใช้แบบฟอร์มตามเอกสารประกอบโครงการ
3. รูปภาพสินค้า
ย้อนกลับ