โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย (IDEA LAB) รุ่นที่ 7 เสวนา
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
เสวนา
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี
ไทย
14 พ.ค. 2567 - 14 พ.ค. 2567
19 เม.ย. 2567 - 7 พ.ค. 2567
100 ราย
โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย รุ่นที่ 7 (IDEA LAB 7 : Thai Brand Incubation Program) ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2567 ภายใต้แนวคิด “BRANDIVERSE” โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมแบรนด์สินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการ Megatrends โดยเน้นสินค้า BCG ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่สินค้าและธุรกิจบริการมูลค่าสูง ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์สินค้าและธุรกิจ บริการของไทย ด้วยการออกแบบ การสร้างแบรนด์
สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ ภายใต้โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย (IDEA LAB) รุ่นที่ 7 IDEA LAB OPEN HOUSE 2024: BRAND TALK ภายใต้แนวคิด “BRANDIVERSE” ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 15.30 น.
ณ ห้องอารีย์ ชั้น 22 โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
------------------------------------------------------------------------------------------
ท่านสามารถเข้าร่วม ดังนี้
• แบบที่ 1: เข้าร่วมแบบออนไลน์ (Online) ชมการถ่ายทอดสด ผ่านลิงค์: https://www.facebook.com/DitpValueCreation
• แบบที่ 2: เข้าร่วมแบบชมวีดีโอย้อนหลัง (Video) ชมวีดีโอย้อนหลัง ระหว่าง 16-17 พฤษภาคม 2567 ผ่านลิงค์: https://bit.ly/49Eg1m1
ไม่มีค่าใช้จ่าย
E-Invitation.pdf
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทยรุ่นที่ ๗ (IDEA LAB 7.pdf
รายละเอียดโครงการ และข้อมูลกิจกรรม.pdf
โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
คุณชลิยา มณีมาโรจน์ คุณณัฐดนัย นิลเอก คุณรัตนาวรรณ มั่งคั่ง คุณอัจฉรา บุรารักษ์ นายทรงพล เนรกัณฐี นายสมชนะ กังวารจิตต์
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
นางสาววัชรินทร์ พันธุ์เภา
นายบัณฑิต กูบกระบี่
02-507-8284
-
ย้อนกลับ